Д-р Атанас Ташков

Име:Д-р Атанас Ташков
Дата на раждане: 07.04.1950г.
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Педиатрия,
Детска кардиология
Предлагани платени услуги Амбулаторен първичен преглед - 40 лв
Амбулаторен вторичен преглед - 30 лв
ЕКГ
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- вторник 8:00-12:00
-четвъртък 15,00-17,00
Д-р Ташков преглежда във филиала на „Маестро Кънев“ 4
Вид направление:17 – „Педиатрия“
35 – „Детска Кардиология“