Д-р Алексей Стоименов

Име:Д-р Алексей Стоименов Стоименов
Дата на раждане: 13.12.1964г.
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Ортопедия и травматология
Предлагани платени услуги Амбулаторен преглед - 40 лв

Ехография на тазобедренните стави - 20 лв
Членство в организации:Български лекарски съюз
Следдипломна квалификация:Сонография на тазобедрена става, Ехографска диагностика в ортопедията и травматологията
Д-р Стоименов има разработена оригинална технология за изработка на ортопедечни стелки

Посете сайта Фирма за стелки
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
­- четвъртък 10:00 - ­12:00
във филиала на „Ами Буе“ 27
­- четвъртък 13:00­ - 15:00
във филиала на „Маестро Кънев“ 4
Вид направление:Д-р Алексей Стоименов работи със Здравната каса с направление с код 13 - "Ортопед"