Доц. Цоло Цолов

Име:Проф. Цоло Цолов
Дата на раждане: 02.01.1947г.
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Уши Нос Гърло
Предлагани платени услуги Екстракция на чужди тела от външния слухов проход - 40 лв
Предна и задна тампонада - 40 лв
Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа - 40 лв
Неоперативно отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото - 40 лв
Отстраняване на церумен - 30 лв
Дренаж на кухината на средното ухо - 20 лв
Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо - 20 лв
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:Следдипломна работа по проблем Бронхоезофатология и бронхология

Следдипломна квалификация по Трансторакална иглена аспирация и режеща биопсия на

формация в белия дроб под ехографски и ренгенов контрол

Следдипломна квалификация по бронхоскопия

Следдипломна квалификация по проблем Аудиология и отоневрология

Следдипломна квалификация по проблем по трахеобронхоскопия и езофагоскопия

Следдипломна квалификация по Микроларингохирургия

Следдипломна квалификация по Лазерхирургия в отоларингологията

Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт
ПубликацииМжожество на теми УНГ болести; Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- понеделник 15:00 - 19:00
- сряда 15:00 - 19:00
- петък 15:00 - 19:00
във филиала на ул. "Ами Буе" 27
Вид направление:14 - "УНГ "