Доц. Цоло Цолов

 

Име:Доц. Цоло Цолов
Дата на раждане: 02.01.1947г.
Образование: Висше Медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Уши Нос Гърло
Предлагани платени услуги Екстракция на чужди тела от външния слухов проход -40 лв

Предна и задна тампонада - 40 лв

Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа - 40 лв

Неоперативно отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото - 40 лв

Отстраняване на церумен - 30 лв

Дренаж на кухината на средното ухо - 20 лв

Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо - 20 лв
Преподавател:
Членство в организации:Български Лекарски Съюз
Следдипломна квалификация:Следдипломна работа по проблем Бронхоезофатология и бронхология

Следдипломна квалификация по Трансторакална иглена аспирация и режеща биопсия на

формация в белия дроб под ехографски и ренгенов контрол

Следдипломна квалификация по бронхоскопия

Следдипломна квалификация по проблем Аудиология и отоневрология

Следдипломна квалификация по проблем по трахеобронхоскопия и езофагоскопия

Следдипломна квалификация по Микроларингохирургия

Следдипломна квалификация по Лазерхирургия в отоларингологията

Следдипломна квалификация по здравен мениджмънт
ПубликацииМжожество на теми УНГ болести; Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- понеделник 15. 00 ч. - 19.00ч.
- сряда 15. 00 ч. - 19.00ч
- петък 15. 00 ч. - 19.00ч
Вид направление:14- "УНГ ".