Г-жа Пенка Койчева

Име:Пенка Койчева
Дата на раждане: 03.11. 1973 г.
Образование: Психолог, Клиничен психолог, Юрист, Външен специалист кризисни интервенции към ДАЗД, професионална квалификация за преподавател, " Монтесори- метод ", множество курсове в областта на психологията и др.
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg,
pkoycheva@gmail.com
Специализации:Монтесори метод за деца 0-6 г.
Предлагани платени услуги:Диагностика и консултиране на деца и възрастни, становища и изследвания за ТЕЛК, детска психология, разстройства в развитието, домашно и др.насилие, агресия, зависимости, психична травма, семейни проблеми, проблеми в адаптацията, проблеми в ученето, психология на личността, психология на творческата личност, психология в образованието, емоции и мотивация, сексуално поведение и сексуално насилие, психология на малката група, социална психология, консултации в областта на съдебната психология, преподаване по психология, психология на туризма и свободното време, публични изяви, подбор на кадри, индивидуални различия, поведение и възстановяване при боледуване и др.
Преподавател: Професионална квалификация за преподавател по психология
Следдипломна квалификация:Обучение по метода на д-р Монтесори за деца от 0-6 г.
Публикации:Списание „ Психологически форум” – „ „ Психодерматози”, „ Кожа и психика”, „ Психопатология на серийните убийци”, " Аутизмът и ваксините", " Зачатието е състояние", " Попиващ ум", " Следродилната депресия" ," Психолози помагат за бебе" и др.
График:Консултации след предварителна уговорка на телефон: 09/ 88882879
Понеделник - петък.