Доц. Даниел Илиев

Име:Доц. Даниел Илиев
Дата на раждане:
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детско ендокринолог
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв

Трансфонтанелна ехография - 25 лв

ЕЕГ изследване - 40лв
Преподавател:
Членство в организации:Български Лекарски съюз
Следдипломна квалификация:Трансфонтанелна ехография, участие в Национална конфренция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието," Актуални проблеми на диагностиката и терапията на детските неврологични заболявания", "Специализирана невро-развойна кинезотерапия при ДЦП", "Хипербарна кислородотерапия"
ПубликацииВ български списания
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
- Петък от 16.00 - 18.00
във филиала на "Ами Буе"№ 27 - 29
Вид направление:17- "Детски болести" и 34- " Детска ендокринология"