Доц. Богдана Василева

Име:Доц. Богдана Василева
Дата на раждане: 1935г.
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Детски болести, Детска Ендокринология
Предлагани платени услуги Първичен амбулаторен преглед - 40 лв
Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв
Преподавател: Обучение на студенти и специализанти: Доцент
Членство в организации:Български Лекарски Съю, Дружество по Ендокринология, Дружество по Педиатрия, ESPE
Следдипломна квалификация:Доктор на медицинските науки
ПубликацииНа теми в областа на Детската Ендокринология
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!

вторник 10,00 -13,30 на адрес на ул. Ами Буе №27-29
Вид направление:17- "Детски болести" или 34- "Детска ендокринология "