Д­-р Стефан Стефанов

Име:Д­-р Стефан Стефанов
Дата на раждане: 01.02.1958г.
Образование: Висше медицинско
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Ортопедия и травматология
Предлагани платени услуги Амбулаторен първичен преглед ­– 40 лв
Амбулаторен вторичен преглед ­– 30 лв
Ехографско изследване на тазобедрени стави – 20 лв
График:За да запишете час, моля позвънете на регистратурата!
­- сряда 15:00 - 17:00
във филиала на "Маестро Кънев" 4
Вид направление:13 - "Ортопедия и травматология"