Г-жа Стефка Тодорова Златева

Име:Г-жа Стефка Тодорова Златева
Дата на раждане: 09.01.1949г.
Образование: Средно специално от 1971 г.

Полувисше медицинско образование от Полувисш медицински университет от 1995 г

Висше медицинско образование от 2001 г
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Физиотерапия и рехабилитация
Предлагани платени услуги Лечебна рехабилитация -15 лв / на посещение
Преподавател:
Членство в организации:
Следдипломна квалификация:
Публикации
График:С предварителнаа уговорка на телефон 0898 987 550.
Вид направление: