Г-жа Мая Угрюмова

Име:Мая Угрюмова
Дата на раждане: 09.02.1979г.
Образование: Магистър психолог към „Св. Климент Охридски“
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, m_ugriumova@abv.bg
Специализации:Семейно консултиране в системен подход
Сертифициран специалист за работа с тестове за детско развитие
Предлагани платени услуги Психологическо консултиране и терапия на деца със специални потребности и техните семейства;
Изготвяне на психологична оценка; представяне пред ТЕЛК;
Специалист „Ранна интервенция“;
Водещ на групи за развитие на когнитивни и социални умения за деца със специални потребности.
Членство в организации:Българско дружество на психолозите
Следдипломна квалификация:Сфери на компетентност: психодиагностика и психологическо консултиране на деца със специални потребости
График:Консултации след предварително записан час
тел: 0894/38 34 19