Г-жа Клара Милошева

Име:Г-жа Клара Милошева
Дата на раждане: 04.02.1970 година
Образование: Висше образование – психолог, Магистър по социална психология
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg, klaramilosheva@gmail.com
Специализации:Военна псиология към ЦВПП на ВМА- София

Съдебен експерт- психолог към НЕЦ
Предлагани платени услуги
Преподавател: Съюз на психолозите в България, Национален експертен център
Членство в организации:Български лекарски съюз
Следдипломна квалификация: Сфери на компетентност: психодиагностика психологическо консултиране и психотерапия зависимости при деца и юноши, девиантно поведение при деца, детски страхове и фобии, детска агресия и автоагресия, хранителни разстройства деца в риск /суицидни мисли/
Публикации
График:Консултации след предварителна уговорка на

тел.0887 300 216
Вид направление: