Г-жа Албена Кръстева

Име:Г-жа Албена Кръстева
Дата на раждане: 15.02.1969г.
Образование: Висше образование: : Магистър логопед и Магистър психолог
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Специализации:Приложена психология, Логопедия и Сурдопедия
Предлагани платени услуги Консултации и терапия
Преподавател:
Членство в организации:
Следдипломна квалификация:Дефектология - логопедия, Урдопедагогика, Приложна психология
ПубликацииСтатии в масовия и специализирания печат
График:С предварителна уговорка по телефон
Вид направление: