Весела Огнянова

Име:Весела Огнянова
Образование: Библиотекарски институт
СУ "Климент Охридски"
Електронна поща: d_zdrave@abv.bg
Предлагани платени услуги:1. Единична консултация - психологическо изследване и определяне на IQ за явяване пред ЕК на ТЕЛК - 40 лв
2. Единична консултация - психологическо изследване и консултиране на родителите / близките/- 30 лв
3. Вторична консултация - терапевтична работа с детето и консултиране на родителите - 20 лв.
4. Следващ и една или две консултации - терапевтична работа с детето и консултиране на родителите - 15 лв
Основни квалификации:Опит с работата с тестове и въпросници. Опит в личностна диагностика; в оценка на стресогенни фактори и влиянието им върху здравето; оценка на качеството на живот. Работа с основните проблеми, свързани с труда, особено при нощна и сменна работа. Опит в работа с младежи, инвалиди, самотни майки.
График:С предварителна лична уговорка на телефон 0877 798 008
Вид направление:С предварителна лична уговорка на телефон 0877 798 008
Понеделник, вторник, сряда 09,00 - 11,00
Събота 09,30- 16,30
Неделя 09,00 - 12,00