Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Д-р Михаил Мекянов

Д-р Михаил Мекянов

Образование:

Медицинска академия – София, 1978г.

Признати специалности: 

Хирургия – 1985г.

Специализации:

Коремна хирургия и онкология – хирургично лечение на карцином на гърда.

 Следдипломни квалификации и курсове:

Сертификат за хирургично лечение на карцином на кардията на стомаха;

Участие в 15-та национална научна конференция – доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми 2005г. в  София;

Участие в 16-та тематична национална конференция по ятрогенни лезии при интервенции върху хепатобилярната система и панкреаса, карцином на пакреаса, локални аблативни техники в лечението на малигнените чернодробни тумори;

Участие в първия българо – френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища;

Участие в  конференция на тема стандарти за комплексно оперативно, химиотерапевтично и лъчево лечение на основните онкологични локализации и актуализация на консенсуса за химиотерапия.

Над 15 конгреси по хирургия и редица международни форуми.

Членство:

БЛС, Българско хирургично  дружество

Професионална кариера:

Областна болница – Сливен и V МБАЛ – София

От 2015 г. до сега в Болница “Здравето” и МЦ “ Детско здраве”

Професионални интереси:

В областта на хирургията

Чужди езици, които владее:

Английски език

 

 

  • МЦ "Детско здраве" - ул."Маестро Кънев"№4
  • 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888/906 811
  • Да
  • Да
  • 25 - "Хирургия"
  • Първичен амбулаторен преглед - 40 лв., Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв.
Обща информация
Работен график
Мнения на пациенти

Образование:

Медицинска академия – София, 1978г.

Признати специалности: 

Хирургия – 1985г.

Специализации:

Коремна хирургия и онкология – хирургично лечение на карцином на гърда.

 Следдипломни квалификации и курсове:

Сертификат за хирургично лечение на карцином на кардията на стомаха;

Участие в 15-та национална научна конференция – доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми 2005г. в  София;

Участие в 16-та тематична национална конференция по ятрогенни лезии при интервенции върху хепатобилярната система и панкреаса, карцином на пакреаса, локални аблативни техники в лечението на малигнените чернодробни тумори;

Участие в първия българо – френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища;

Участие в  конференция на тема стандарти за комплексно оперативно, химиотерапевтично и лъчево лечение на основните онкологични локализации и актуализация на консенсуса за химиотерапия.

Над 15 конгреси по хирургия и редица международни форуми.

Членство:

БЛС, Българско хирургично  дружество

Професионална кариера:

Областна болница – Сливен и V МБАЛ – София

От 2015 г. до сега в Болница “Здравето” и МЦ “ Детско здраве”

Професионални интереси:

В областта на хирургията

Чужди езици, които владее:

Английски език

 

 

Leave a Reply