Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Д-р Ива Симеонова

Д-р Ива Симеонова

Образование:

Медицински университет- Плевен, 2018г.

Специализации:

Специализант по педиатрия

Следдипломни квалификации и курсове:

 • 22th ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care (1-6.11.2015, Букурещ, Румъния)
 • LLL course „Approach to Parenteral Nutrition“- Букурещ, Румъния (03. 11. 2015)
 • LLL course „Approach to Oral and Enteral Nutrition in Adult“- Букурещ, Румъния (05. 11. 2015)
 • Seminar on “Surgical Treatment of Congenital Heart Diseases” at the XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (7-10. 2015).
 • Seminar on “Internship and Specialist Training Opportunities Abroad & the Role of Social Media in Medicine at the XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (7-10. 2015).
 • Second Autumn School on Innovations in Medicine: “The grown up congenital cardiac patient at the XIV Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (10-15. 10. 2016).
 • Факултативен курс по Хомеопатия през зимен семестър на 2016/2017 година – 24.04.2017г., Плевен

 Научни публикации:

Recurrent arterial and venous thrombotic events in a patient with psoriasis. Impact of PAI – 1 Polymorphism: A Case Report – 20.12.2016

Участия в проучвания:

 • Постер на тема: “Rare case of absence Extensor carpi ulnar muscle- clinical and functional importance”– Медицински университет -Плевен, България (6-10.10.2015).
 • Постер на тема: “Brachial artery- unusual position of high bifurcation” – Медицински университет – Плевен, България (6-10.10.2015).
 • Постер на тема: ” A novel risk factor of Polycyctic ovary syndrome ” – Медицински университет- Плевен (10-15. 10. 2016)
 • Постер на тема: “Elasticity modulus of platelets in patients with deep vein thrombosis” – Медицински университет- Плевен (10-15. 10. 2016)
 • Постер на тема: ” Erythema elevatum et Diutinum with Koebner’s phenomenon” – Медицински университет- Плевен (10-15. 10. 2016)
 • Презентация “Малигнен гастроинтестинален стромален тумор с десетгодишна преживяемост след поставяне на диагнозата- клиничен случай” – 23.03.2017
 • Презентация ” Палиативно лечение на малигнена дисфагия – клиничен случай” – 23.03.2017
 • Постер на тема “Наднорменото тегло като конституционален фактор за развитие на тромбоза при носители на PAI-1 полиморфизъм” – 2017/2018 учебна година
 • Постер на тема ” Predisposition to thrombophilia and hypofibrinolysis in pulmonary embolism: Analysis of factor V Laiden and prothrombin G20210A mutation.” – 2017/2018 учебна година
 • Постер на тема ” Predisposition to thrombophilia and hypofibrinolysis in pulmonary embolism: Analysis of C677T MTHFR, PLA2 and PAI-1 4G/5G.” – 2017/2018 учебна година

Отличия и награди:

 • Първенец на випуск 2018г. на Медицински университет – Плевен
 • Приз “Най- изявен студен 2017 г.” на Медицински университет- Плевен
 • Първо място като презентиращ автор в постерна сесия 2 с “A novel risk factor of polycystic ovary syndrome” в XIV International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България ( 10-15. 10. 2016).
 • Трето място като презентиращ автор в постерна сесия 1 с “Brachial artery- unusual position of high bifurcation” в XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (6-10. 10. 2015).

Членство: БЛС – от 2018г.

Професионална кариера:

МБАЛ “Здравето” – педиатър специализант

Чужди езици, които владее:

Английски език

 

 

 • МЦ "Детско здраве" - ул."Маестро Кънев"№4
 • 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888/906 811
 • Да
 • Да
 • 17 - "Детски болести"
 • Първичен амбулаторен преглед - 40 лв., Вторичен амбулаторен преглед - 30 лв.
Обща информация
Работен график
Мнения на пациенти

Образование:

Медицински университет- Плевен, 2018г.

Специализации:

Специализант по педиатрия

Следдипломни квалификации и курсове:

 • 22th ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care (1-6.11.2015, Букурещ, Румъния)
 • LLL course „Approach to Parenteral Nutrition“- Букурещ, Румъния (03. 11. 2015)
 • LLL course „Approach to Oral and Enteral Nutrition in Adult“- Букурещ, Румъния (05. 11. 2015)
 • Seminar on “Surgical Treatment of Congenital Heart Diseases” at the XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (7-10. 2015).
 • Seminar on “Internship and Specialist Training Opportunities Abroad & the Role of Social Media in Medicine at the XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (7-10. 2015).
 • Second Autumn School on Innovations in Medicine: “The grown up congenital cardiac patient at the XIV Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (10-15. 10. 2016).
 • Факултативен курс по Хомеопатия през зимен семестър на 2016/2017 година – 24.04.2017г., Плевен

 Научни публикации:

Recurrent arterial and venous thrombotic events in a patient with psoriasis. Impact of PAI – 1 Polymorphism: A Case Report – 20.12.2016

Участия в проучвания:

 • Постер на тема: “Rare case of absence Extensor carpi ulnar muscle- clinical and functional importance”– Медицински университет -Плевен, България (6-10.10.2015).
 • Постер на тема: “Brachial artery- unusual position of high bifurcation” – Медицински университет – Плевен, България (6-10.10.2015).
 • Постер на тема: ” A novel risk factor of Polycyctic ovary syndrome ” – Медицински университет- Плевен (10-15. 10. 2016)
 • Постер на тема: “Elasticity modulus of platelets in patients with deep vein thrombosis” – Медицински университет- Плевен (10-15. 10. 2016)
 • Постер на тема: ” Erythema elevatum et Diutinum with Koebner’s phenomenon” – Медицински университет- Плевен (10-15. 10. 2016)
 • Презентация “Малигнен гастроинтестинален стромален тумор с десетгодишна преживяемост след поставяне на диагнозата- клиничен случай” – 23.03.2017
 • Презентация ” Палиативно лечение на малигнена дисфагия – клиничен случай” – 23.03.2017
 • Постер на тема “Наднорменото тегло като конституционален фактор за развитие на тромбоза при носители на PAI-1 полиморфизъм” – 2017/2018 учебна година
 • Постер на тема ” Predisposition to thrombophilia and hypofibrinolysis in pulmonary embolism: Analysis of factor V Laiden and prothrombin G20210A mutation.” – 2017/2018 учебна година
 • Постер на тема ” Predisposition to thrombophilia and hypofibrinolysis in pulmonary embolism: Analysis of C677T MTHFR, PLA2 and PAI-1 4G/5G.” – 2017/2018 учебна година

Отличия и награди:

 • Първенец на випуск 2018г. на Медицински университет – Плевен
 • Приз “Най- изявен студен 2017 г.” на Медицински университет- Плевен
 • Първо място като презентиращ автор в постерна сесия 2 с “A novel risk factor of polycystic ovary syndrome” в XIV International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България ( 10-15. 10. 2016).
 • Трето място като презентиращ автор в постерна сесия 1 с “Brachial artery- unusual position of high bifurcation” в XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors- МУ -Плевен, България (6-10. 10. 2015).

Членство: БЛС – от 2018г.

Професионална кариера:

МБАЛ “Здравето” – педиатър специализант

Чужди езици, които владее:

Английски език

 

 

Leave a Reply