Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Д-р Валентина Игнатова д.м.н.

Д-р Валентина Игнатова д.м.н.

Образование:

Медицински университет – Варна, 1998г.

Признати специалности:

Нервни болести – 2005г.

Специализации:

Нервни болести- Клиника по неврология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ) – 2000-2003г.

Следдипломни квалификации и курсове:

– лиценз за изследване на евокирани потенциали – 2010г.

– лиценз за практикуване на клинична електромиография (ЕМГ) – 2014г.

– лиценз за практикуване на клинична електроенцефалография (ЕЕГ) – 2018г.

Научни публикации:

Над 25 научни публикации, 5 от които в списания с impact factor. Публикувала е глава в международна книга «Trending Topics in Multiple Sclerosis», 2016 (In Tech). Издала е 1 самостоятелна монография „Синдром на хронична умора и хронична умора при неврологични заболявания“ през 2017г. Участва активно с орални презентации и постери на научни конференции в България и чужбина.

Участия в проучвания:

Участие в над 25 клинични проучвания в различни области на неврологията (мозъчно-съдова болест, множествена склероза, болест на Паркинсон, постхерпетална невралгия, болест на Алцхаймер и др.).

Членство:

Българско дружество по неврология, Съюз на българските учени, асоцииран член на International Multiple Sclerosis Cognition Society (IMSCOGS)

Професионална кариера:

Д-р Игнатова започва професионалната си кариера като лекар- ординатор във Филиала за Спешна Медицинска Помощ- Елин Пелин към ЦСМП- София област (1999-2000). Провежда специализация по нервни блести в Клиника по неврология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ) през интервала 2000-2003г. Работи като лекар-ординатор в Неврологична клиника на УМБАЛ „Св. Анна”, където довършва специализацията си по неврология от 2003-2004. От 2005 до 2006 работи като монитор на клинични изпитвания на медикаменти във фирма „Конвекс” ЕООД (ДИО). Придобива специалност по нервни болести през 2006г. От юли 2006 след конкурс започва работа като научен сътрудник в Клиника по неврология на МБАЛ-Национална каридологична болница- София. От 2011 г. е главен асистент към клиниката. През 2014г. придобива образователна и научна степен ”доктор” през на тема „Динамика на мултимодални евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза“. Д-р Игнатова развива широк опит със заболявания от всички аспекти на неврологията, включително и в спешната медицина. Работата й в Общ и Интензивен сектор на Клиниката, както и самостоятелните дежурства, покриващи спешността на клиниката, обогатяват теоретичните и практическите й умения в неврологията.

Професионални интереси:

Множествена склероза, епилепсия, неврофизиология, мозъчно-съдова болест, невропсихология, синдром на хронична умора. Предизвикателство за мен е диагностициране на проблемни казуси н неврологията и интердисциплинарните области, близки до нея.

Чужди езици, които владее:

Свободно владеене на английски език, ползване на руски и френски език на работно ниво.

Нещо, което Д-р Игнатова споделя:

Имам богат клиничен опит както със стационарни, така и с амбулаторни пациенти практически във всички области на неврологията. Мой приоритет е непрекъснато обогатяване на познанията и следване на най-новите тенденции в неврологията с цел да бъде макисмално полезна на пациентите, прилагайки на практика актуализираната теоретичната подготовка. Предизвикателство за мен е изясняване на трудни диагностични случаи и лечение на трудни за овладяване състояния. Държа на добрата колаборацията между различни специалисти и считам, че в много случаи тя е ключът към правилния индивидуален похдод към пациента.

  • МЦ "Детско здраве" - ул."Маестро Кънев"№4
  • 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888/906 811
  • Да
  • Не
  • Първичен амбулаторен преглед - 40 лв., вторичен амбулаторен преглед - 30 лв., ЕЕГ - 50 лв.
Обща информация
Работен график
Мнения на пациенти

Образование:

Медицински университет – Варна, 1998г.

Признати специалности:

Нервни болести – 2005г.

Специализации:

Нервни болести- Клиника по неврология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ) – 2000-2003г.

Следдипломни квалификации и курсове:

– лиценз за изследване на евокирани потенциали – 2010г.

– лиценз за практикуване на клинична електромиография (ЕМГ) – 2014г.

– лиценз за практикуване на клинична електроенцефалография (ЕЕГ) – 2018г.

Научни публикации:

Над 25 научни публикации, 5 от които в списания с impact factor. Публикувала е глава в международна книга «Trending Topics in Multiple Sclerosis», 2016 (In Tech). Издала е 1 самостоятелна монография „Синдром на хронична умора и хронична умора при неврологични заболявания“ през 2017г. Участва активно с орални презентации и постери на научни конференции в България и чужбина.

Участия в проучвания:

Участие в над 25 клинични проучвания в различни области на неврологията (мозъчно-съдова болест, множествена склероза, болест на Паркинсон, постхерпетална невралгия, болест на Алцхаймер и др.).

Членство:

Българско дружество по неврология, Съюз на българските учени, асоцииран член на International Multiple Sclerosis Cognition Society (IMSCOGS)

Професионална кариера:

Д-р Игнатова започва професионалната си кариера като лекар- ординатор във Филиала за Спешна Медицинска Помощ- Елин Пелин към ЦСМП- София област (1999-2000). Провежда специализация по нервни блести в Клиника по неврология на УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ) през интервала 2000-2003г. Работи като лекар-ординатор в Неврологична клиника на УМБАЛ „Св. Анна”, където довършва специализацията си по неврология от 2003-2004. От 2005 до 2006 работи като монитор на клинични изпитвания на медикаменти във фирма „Конвекс” ЕООД (ДИО). Придобива специалност по нервни болести през 2006г. От юли 2006 след конкурс започва работа като научен сътрудник в Клиника по неврология на МБАЛ-Национална каридологична болница- София. От 2011 г. е главен асистент към клиниката. През 2014г. придобива образователна и научна степен ”доктор” през на тема „Динамика на мултимодални евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза“. Д-р Игнатова развива широк опит със заболявания от всички аспекти на неврологията, включително и в спешната медицина. Работата й в Общ и Интензивен сектор на Клиниката, както и самостоятелните дежурства, покриващи спешността на клиниката, обогатяват теоретичните и практическите й умения в неврологията.

Професионални интереси:

Множествена склероза, епилепсия, неврофизиология, мозъчно-съдова болест, невропсихология, синдром на хронична умора. Предизвикателство за мен е диагностициране на проблемни казуси н неврологията и интердисциплинарните области, близки до нея.

Чужди езици, които владее:

Свободно владеене на английски език, ползване на руски и френски език на работно ниво.

Нещо, което Д-р Игнатова споделя:

Имам богат клиничен опит както със стационарни, така и с амбулаторни пациенти практически във всички области на неврологията. Мой приоритет е непрекъснато обогатяване на познанията и следване на най-новите тенденции в неврологията с цел да бъде макисмално полезна на пациентите, прилагайки на практика актуализираната теоретичната подготовка. Предизвикателство за мен е изясняване на трудни диагностични случаи и лечение на трудни за овладяване състояния. Държа на добрата колаборацията между различни специалисти и считам, че в много случаи тя е ключът към правилния индивидуален похдод към пациента.

Leave a Reply