Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Д-р Борислав Ганев

Д-р Борислав Ганев

Образование:

Медицински Университет – София, 1984г.

Признати специалности: 

Детски болести -1991г.

Детска ревмокардиология – 1994г.

Следдипломни квалификации и курсове:

Неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детска възраст, Ехокардиография- фундаментално ниво, Холтер ЕКГ, Холтер артериално налягане

Научни публикации:

В български и чужди списания

Членство:

БЛС,  Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) и на работната група по ехокардиография при ДКБ; Асоциацията за европейска детска кардиология (АЕРС)

Професионална кариера:

През 1997г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на детската  болница Necker- Париж.  През 2006г. придобива професионална квалификация по неинвазивна кардиологична диагностика в детската възраст, а през 2007г.- квалификация по трансезофагеална ехокардиография.  През 2012 и 2014г. участва в учебните курсове на Европейската асоциация по ехокардиография  „Нови ехокардиографски техники за изобразяване на миокардната функция“, сертифицирани от Европейския борд за акредитация в кардиологията- ЕВАС.  През 2013г. завършва цикъла от курсове за експертно ниво по ехокардиография, организирани от ДКБ.

От 1985 до 2015г. д-р Ганев е асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиолотия и кардиохирургия на Националния център по сърдечно- съдови заболявания и Националната кардиологична болница. Основната част от трудовия му стаж в този период е в Отделението за следоперативно интензивно лечение и реанимация. От юни до декември 2015г. е завеждащ на Отделението по неонатология в УМБАЛ “Софиямед”, а от май 2017 г. е назначен за завеждащ Детско отделение в УМБАЛ “Софиямед”. От август  2017 година работи в МЦ “ Детско здраве”  като детски кардиолог.

Професионални интереси: 

В областта на детската кардиология

Чужди езици, които владее:

Английски език

 

 

  • МЦ"Детско здраве" - ул."Маестро Кънев" №4
  • 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888/906 811
  • Да
  • Не
  • Първичен амбулаторен преглед - 50 лв., Вторичен амбулаторен преглед - 40 лв., ЕКГ - 15 лв., Ехокардиография - 60 лв., Първоначален преглед+ехокардиография +ЕКГ- 120 лв.
Обща информация
Работен график
Мнения на пациенти

Образование:

Медицински Университет – София, 1984г.

Признати специалности: 

Детски болести -1991г.

Детска ревмокардиология – 1994г.

Следдипломни квалификации и курсове:

Неинвазивна функционална кардиологична диагностика в детска възраст, Ехокардиография- фундаментално ниво, Холтер ЕКГ, Холтер артериално налягане

Научни публикации:

В български и чужди списания

Членство:

БЛС,  Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) и на работната група по ехокардиография при ДКБ; Асоциацията за европейска детска кардиология (АЕРС)

Професионална кариера:

През 1997г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на детската  болница Necker- Париж.  През 2006г. придобива професионална квалификация по неинвазивна кардиологична диагностика в детската възраст, а през 2007г.- квалификация по трансезофагеална ехокардиография.  През 2012 и 2014г. участва в учебните курсове на Европейската асоциация по ехокардиография  „Нови ехокардиографски техники за изобразяване на миокардната функция“, сертифицирани от Европейския борд за акредитация в кардиологията- ЕВАС.  През 2013г. завършва цикъла от курсове за експертно ниво по ехокардиография, организирани от ДКБ.

От 1985 до 2015г. д-р Ганев е асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиолотия и кардиохирургия на Националния център по сърдечно- съдови заболявания и Националната кардиологична болница. Основната част от трудовия му стаж в този период е в Отделението за следоперативно интензивно лечение и реанимация. От юни до декември 2015г. е завеждащ на Отделението по неонатология в УМБАЛ “Софиямед”, а от май 2017 г. е назначен за завеждащ Детско отделение в УМБАЛ “Софиямед”. От август  2017 година работи в МЦ “ Детско здраве”  като детски кардиолог.

Професионални интереси: 

В областта на детската кардиология

Чужди езици, които владее:

Английски език

 

 

Leave a Reply