Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Ценоразпис

БОЛНИЧНИ ТАКСИ В МБАЛ „ЗДРАВЕТО“

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ

Ценоразпис

Ценоразпис Консултации

УслугаЦена
Първичен преглед от хабилитирано лице50 лева
Първичен преглед40 лева
Вторичен преглед 30 лева
Хомеопатична консултация50 лева
Медицински документ – дубликат5 лева
Ксерокопие на документ
(за 1 страница)
1 лев
Преглед, до 12 часово наблюдение и
венозна рехидратация при болни с
повръщане, диариен синдром и остра
вирусна инфекция
по ценоразпис за извършените мед. дейности и престой
в стационара

Хирургични услуги

УслугаЦена
Превръзка чиста - средна30 лева
Превръзка средна + сваляне на конци40 лева
Превръзка септична40 лева
Превръзка голяма + сваляне на конци50 лева
Шев на рана с хирургична обработка - средна40 лева
Шев на рана с хирургична обработка - голяма50 лева
Поставяне на уретрален катетър25 лева
Промиване на уретрален катетър12 лева

Платени манипулации за деца и възрастни

УслугаЦена
Манипулации (мускулни и венозни):
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи30 лева
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи35 лева
Осигуряване и поддържане на продължителен венозен достъп /канюла/ - без консумативи20 лева
Поставане на уретрален катетър15 лева
Скарификационна проба3 лева
Инжекции:
Подкожна инжекция 5 лева
Мускулна инжекция 8 лева
Венозна инжекция15 лева
Поставяне на абокат на периферен венозен път 20 лева
Превръзки:
Асептична първична превръзка 20 лева
Асептична вторична превръзка 15 лева
Септична първична превръзка 25 лева
Септична вторична превръзка 20 лева
Инхалации:
С 0.9% NaCl 8 лева
С медикамент 10 лева
Други:
ЕКГ12 лева
Измерване на RR /кръвно налягане/ 3 лева

Образна диагностика – Ехографски и ендоскопски изследвания

УслугаЦена
Абдоминална ехография 25 лева
Преглед и абдоминална ехография55 лева
Ехография на тазобедрени стави при деца20 лева
Преглед и ехография на тазобедрени стави при деца50 лева
Трансфонтанелна ехография 25 лева
Преглед и трансфонтанелна ехография55 лева
Ехография на щитовидна жлеза 30 лева
Преглед и ехография на щитовидна жлеза 60 лева
Ехокардиография45 лева
Преглед и ехокардиография85 лева
Преглед, ехокардиография и ЕКГ95 лева
Фиброгастродуоденоскопия без анестезия200 лева
Фиброгастродуоденоскопия с анестезия300 лева
Фиброколоноскопия без анестезия260 лева
Фиброколоноскопия с анестезия360 лева
Хистология50 лева на препарат
Запис на изследване на DVD20 лева на изследване

Образна диагностика – Рентгенографски изследвния

УслугаЦена
Рентгенография на длан;
гривнена става;
предмишница;
лакетна става;
раменна кост;
раменна става;
бедрена кост;
колянна става; подбедрица;
глезенна става;
ходило;
околоносни кухини;
нос; тазобедрена става
25 лева
Рентгенография на череп;
шийни прешлени;
торакални прешлени;
лумбални прешлени;
обзорна на корем;
таз;двете тазобедрена става;
бели дробове и сърце
35 лева
Контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум40 лева
Контрастно изследване на дебело черво-иригография50 лева
Венозна урография60 лева
Резултат върху рентгенов филм10 лева
Издаване на дубликат на CD5 лева

Функционални изследвания

УслугаЦена
Електроенцефалограма (ЕЕГ)40 лева
Холтер АН40 лева
Холтер ЕКГ40 лева
Функционално изследване на дишането - ФИД15 лева

Други такси

Избор на лекар/екип

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог или друг медицински специалист, където ще оформят нужните документи.

Избор на:Цена
Лекар100 лв
Екип300 лв

Такса за избор на стая с подобрени битови условия

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание.

Придружител в болницата

При нужда и желание от постоянен придружител и възможност за настаняване, ваш близък може да бъде с Вас по време на престоя в болницата.
В отделението по педиатрия всеки родител може да бъде всекидневно близо до детето си. В зависимост от избраната стая се заплаща такса по ценоразписа на болницата.

Такси за придружители

УслугаЦена
В стая без санитарен възел30 лв
В стая с 2/3 болнични легла със санитарен възел50 лв / 30 лв
В стая с 1 болнично легло със санитарен
възел без включена храна
100 лв
Такса храноден10 лв

Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК

УслугаЦена
Легло за интензивно наблюдениеПо калкулация
Стая със санитарен възел и 1 легло за ден100 лева
Легло в стая със санитарен възел и 2/3 легла за ден50 / 30 лева
Легло в стая без санитарен възел 30 лева
Храна по индивидуално менюПо калкулация

Горепосочените такси не включват интервенции, изследвания, лечение с медикаменти, консумативи и консултации.
Горепосочената такса включва хотелска част /режийни – ток, вода, хигиенни материали и др./, обслужване от санитари и др.