БОЛНИЧНИ ТАКСИВ МБАЛ „ЗДРАВЕТО“

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ

Ценоразпис

Ценоразпис Консултации

Цени 
Първичен преглед от хабилитирано лице50 лева
Първичен преглед40 лева
Вторичен преглед 20-30 лева
Психиатричен преглед за удостоверяване годност за носене на огнестрелно оръжие30 лева
Психиатричен преглед за удостоверяване годност за работа с класифицирана информация30 лева
Хомеопатична консултация50 лева
Преглед, до 12 часово наблюдение и
венозна рехидратация при болни с
повръщане, диариен синдром и остра
вирусна инфекция120 лева
120 лева

Платени манипулации за деца и възрастни

Цени 
Инжекции:
Подкожна инжекция 5 лeве
Мускулна инжекция 8 лева
Венозна инжекция15 лева
Поставяне на абокат на периферен венозен път 20 лева
Поставяне на абокат и инфузионна система или друг медикамент25 лева
Превръзки:
Асептична първична превръзка 20 лева
Асептична вторична превръзка 15 лева
Септична първична превръзка 25 лева
Септична вторична превръзка 20 лева
Инхалации:
С NaCl и вода 5 лева
С медикамент 8 лева
Други:
ЕКГ12 лева
Измерване на RR /кръвно налягане/ 3 лева

Манипулации

Цени 
Манипулации (мускулни и венозни) 5 лева
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи30 лева
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи35 лева
Осигуряване и поддържане на продължителен венозен достъп /канюла/ - без консумативи15 лева
Поставане на уретрален катетър15 лева
Скарификационна пробаПо 3 лева на проба

Образна диагностика – Ехографски и ендоскопски изследвания

Цени 
Абдоминална ехография 25 лева
Преглед и ехография55 лева
Ехография на тазобедрени стави при деца20 лева
Преглед и ехография50 лева
Трансфонтанелна ехография 25 лева
Преглед и ехография55 лева
Ехография на щитовидна жлеза 30 лева
Преглед и ехография60 лева
Ехокардиография45 лева
Преглед и ехография75 лева
Преглед, ехокардиография и ЕКГ85 лева
Фиброгастродуоденоскопия без анестезия200 лева
Фиброгастродуоденоскопия с анестезия250 лева
Фиброколоноскопия без анестезия260 лева
Фиброколоноскопия с анестезия310 лева
Хистология40 лева на препарат

Образна диагностика – Рентгенографски изследвния

Цени 
Рентгенография на длан;гривнена става;предмишница;лакетна става; раменна кост;раменна става;бедрена кост;колянна става; подбедрица; глезенна става; ходило;околоносни кухини;нос:тазобедрена става20 лева
Рентгенография на череп;шийни прешлени;торакални прешле-ни;лумбални прешлени;обзорна на корем;таз;двете тазобедрена става; бели дробове и сърце:25 лева
Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум30 лева
Контрастно изследване на дебело черво-иригография50 лева
Венозна урография60 лева
Резултат върху рентгенов филм10 лева
Издаване на дубликат на CD 5 лева

Функционални изследвания

Цени 
Електроенцефалограма (ЕЕГ)40 лева
Холтер АН40 лева
Холтер ЕКГ40 лева
Функционално изследване на дишането - ФИД15 лева

Други такси

Избор на лекар/екип

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог или друг медицински специалист, където ще оформят нужните документи.

Избор на стая

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание за настаняване в двойна, единична или стая с четири легла.

Цени 
В стая с 2 /две/ и 3 /три/ болнични легла със санитарен възел30 лева на ден
Стая с 1 /едно/ болнично легло90 лева на ден

Придружител в болницата

При нужда и желание от постоянен придружител и възможност за настаняване, ваш близък може да бъде с Вас по време на престоя в болницата.
В отделението по педиатрия всеки родител може да бъде всекидневно близо до детето си. В зависимост от избраната стая се заплаща такса по ценоразписа на болницата.

Такси за придружители

Цени 
В стая с 2 /две/ болнични легла със санитарен възел30 лева
В стая с 1 /едно/ болнично легло със санитарен възел без включена храна90 лева
В стая с 1 /едно/ болнично легло със санитарен възел с включена храна100 лева

Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК

Цени 
Легло за интензивно наблюдениеПо калкулация
Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден90 лева
Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/ легла за ден40 лева
Легло в стая без санитарен възел 25 лева
Храна по индивидуално менюПо калкулация

Горепосочените такси не включват интервенции, изследвания, лечение с медикаменти, консумативи и консултации.
Горепосочената такса включва хотелска част /режийни – ток, вода, хигиенни материали и др./, обслужване от санитари и др.

Услуги около медицинската дейност

Цени 
Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден100 лева
Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/ легла за ден40 лева
Храна по индивидуално менюПо калкулация