Ценоразпис

БОЛНИЧНИ ТАКСИ В МБАЛ „ЗДРАВЕТО“

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ

Ценоразпис

Ценоразпис Консултации

УслугаЦена
Първичен преглед от хабилитирано лице50 - 100 лева
Първичен преглед40 - 100 лева
Вторичен преглед 20-30 лева
Хомеопатична консултация50 лева
Медицински документ – дубликат5 лева
Ксерокопие на документ
(за 1 страница)
1 лев
Преглед, до 12 часово наблюдение и
венозна рехидратация при болни с
повръщане, диариен синдром и остра
вирусна инфекция
по ценоразпис за извършените мед. дейности и престой
в стационара

Хирургични услуги

УслугаЦена
Превръзка чиста - средна30 лева
Превръзка средна + сваляне на конци40 лева
Превръзка септична40 лева
Превръзка голяма + сваляне на конци50 лева
Шев на рана с хирургична обработка - средна40 лева
Шев на рана с хирургична обработка - голяма50 лева
Поставяне на уретрален катетър25 лева
Промиване на уретрален катетър12 лева

Платени манипулации за деца и възрастни

УслугаЦена
Манипулации (мускулни и венозни):
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи30 лева
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи35 лева
Осигуряване и поддържане на продължителен венозен достъп /канюла/ - без консумативи20 лева
Поставане на уретрален катетър15 лева
Скарификационна проба3 лева
Инжекции:
Подкожна инжекция 5 лева
Мускулна инжекция 8 лева
Венозна инжекция15 лева
Поставяне на абокат на периферен венозен път 20 лева
Превръзки:
Асептична първична превръзка 20 лева
Асептична вторична превръзка 15 лева
Септична първична превръзка 25 лева
Септична вторична превръзка 20 лева
Инхалации:
С 0.9% NaCl 8 лева
С медикамент 10 лева
Други:
ЕКГ12 лева
Измерване на RR /кръвно налягане/ 3 лева

Образна диагностика – Ехографски и ендоскопски изследвания

УслугаЦена
Абдоминална ехография 25 - 50 лева
Преглед и ехография55 - 150 лева
Ехография на тазобедрени стави при деца20 лева
Преглед и ехография50 лева
Трансфонтанелна ехография 25 лева
Преглед и ехография55 лева
Ехография на щитовидна жлеза 30 лева
Преглед и ехография60 лева
Ехокардиография45 лева
Преглед и ехография75 лева
Преглед, ехокардиография и ЕКГ85 лева
Фиброгастродуоденоскопия без анестезия200 лева
Фиброгастродуоденоскопия с анестезия300 лева
Фиброколоноскопия без анестезия260 лева
Фиброколоноскопия с анестезия360 лева
Хистология50 лева на препарат
Запис на изследване на DVD20 лева на изследване

Образна диагностика – Рентгенографски изследвния

УслугаЦена
Рентгенография на длан;
гривнена става;
предмишница;
лакетна става;
раменна кост;
раменна става;
бедрена кост;
колянна става; подбедрица;
глезенна става;
ходило;
околоносни кухини;
нос:тазобедрена става
25 лева
Рентгенография на череп;
шийни прешлени;
торакални прешлени;
лумбални прешлени;
обзорна на корем;
таз;двете тазобедрена става;
бели дробове и сърце
35 лева
Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум30 лева
Контрастно изследване на дебело черво-иригография50 лева
Венозна урография60 лева
Резултат върху рентгенов филм10 лева
Издаване на дубликат на CD 5 лева

Функционални изследвания

УслугаЦена
Електроенцефалограма (ЕЕГ)40 лева
Холтер АН40 лева
Холтер ЕКГ40 лева
Функционално изследване на дишането - ФИД15 лева

Други такси

Избор на лекар/екип

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог или друг медицински специалист, където ще оформят нужните документи.

Избор на:Цена
Лекар200 лв
Екип300 лв

Такса за избор на стая с подобрени битови условия

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание за настаняване в двойна, единична или стая с четири легла.

Цени 
В стая с 2 / 3 болнични легла със санитарен възел100 / 50 лева на ден
Стая с 1 болнично легло150 лева на ден

Придружител в болницата

При нужда и желание от постоянен придружител и възможност за настаняване, ваш близък може да бъде с Вас по време на престоя в болницата.
В отделението по педиатрия всеки родител може да бъде всекидневно близо до детето си. В зависимост от избраната стая се заплаща такса по ценоразписа на болницата.

Такси за придружители

УслугаЦена
В стая без санитарен възел30 лв
В стая с 2/3 болнични легла със санитарен възел50 лв / 30 лв
В стая с 1 болнично легло със санитарен
възел без включена храна
90 лв
Такса храноден10 лв

Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК

УслугаЦена
Легло за интензивно наблюдениеПо калкулация
Стая със санитарен възел и 1 легло за ден90 лева
Легло в стая със санитарен възел и 2/3 легла за ден50 / 30 лева
Легло в стая без санитарен възел 30 лева
Храна по индивидуално менюПо калкулация

Горепосочените такси не включват интервенции, изследвания, лечение с медикаменти, консумативи и консултации.
Горепосочената такса включва хотелска част /режийни – ток, вода, хигиенни материали и др./, обслужване от санитари и др.