БОЛНИЧНИ ТАКСИВ МБАЛ „ЗДРАВЕТО“

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ
ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ

Ценоразпис

Ценоразпис Консултации

Цени 
Първичен преглед от хабилитирано лице50 лева
Първичен преглед40 лева
Вторичен преглед 20-30 лева
Хомеопатична консултация50 лева
Преглед, до 12 часово наблюдение и
венозна рехидратация при болни с
повръщане, диариен синдром и остра
вирусна инфекция
100 лева

Платени манипулации за деца и възрастни

УслугаЦена
Манипулации (мускулни и венозни):
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи30 лева
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи35 лева
Осигуряване и поддържане на продължителен венозен достъп /канюла/ - без консумативи20 лева
Поставане на уретрален катетър15 лева
Скарификационна проба3 лева
Инжекции:
Подкожна инжекция 5 лева
Мускулна инжекция 8 лева
Венозна инжекция15 лева
Поставяне на абокат на периферен венозен път 20 лева
Поставяне на абокат и инфузионна система или друг медикамент25 лева
Превръзки:
Асептична първична превръзка 20 лева
Асептична вторична превръзка 15 лева
Септична първична превръзка 25 лева
Септична вторична превръзка 20 лева
Инхалации:
С NaCl и вода 8 лева
С медикамент 10 лева
Други:
ЕКГ12 лева
Измерване на RR /кръвно налягане/ 3 лева

Образна диагностика – Ехографски и ендоскопски изследвания

УслугаЦена
Абдоминална ехография 25 лева
Преглед и ехография55 лева
Ехография на тазобедрени стави при деца20 лева
Преглед и ехография50 лева
Трансфонтанелна ехография 25 лева
Преглед и ехография55 лева
Ехография на щитовидна жлеза 30 лева
Преглед и ехография60 лева
Ехокардиография45 лева
Преглед и ехография75 лева
Преглед, ехокардиография и ЕКГ85 лева
Фиброгастродуоденоскопия без анестезия200 лева
Фиброгастродуоденоскопия с анестезия300 лева
Фиброколоноскопия без анестезия260 лева
Фиброколоноскопия с анестезия360 лева
Хистология50 лева на препарат
Запис на изследване на DVD20 лева на изследване

Образна диагностика – Рентгенографски изследвния

УслугаЦена
Рентгенография на длан;
гривнена става;
предмишница;
лакетна става;
раменна кост;
раменна става;
бедрена кост;
колянна става; подбедрица;
глезенна става;
ходило;
околоносни кухини;
нос:тазобедрена става
20 лева
Рентгенография на череп;
шийни прешлени;
торакални прешлени;
лумбални прешлени;
обзорна на корем;
таз;двете тазобедрена става;
бели дробове и сърце
25 лева
Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум30 лева
Контрастно изследване на дебело черво-иригография50 лева
Венозна урография60 лева
Резултат върху рентгенов филм10 лева
Издаване на дубликат на CD 5 лева

Функционални изследвания

Цени 
Електроенцефалограма (ЕЕГ)40 лева
Холтер АН40 лева
Холтер ЕКГ40 лева
Функционално изследване на дишането - ФИД15 лева

Други такси

Избор на лекар/екип

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог или друг медицински специалист, където ще оформят нужните документи.

Такса за избор на стая

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание за настаняване в двойна, единична или стая с четири легла.

Цени 
В стая с 2 / 3 болнични легла със санитарен възел50 / 30 лева на ден
Стая с 1 болнично легло100 лева на ден

Придружител в болницата

При нужда и желание от постоянен придружител и възможност за настаняване, ваш близък може да бъде с Вас по време на престоя в болницата.
В отделението по педиатрия всеки родител може да бъде всекидневно близо до детето си. В зависимост от избраната стая се заплаща такса по ценоразписа на болницата.

Такси за придружители

УслугаЦена
В стая без санитарен възел20 лева
В стая с 2/3 болнични легла със санитарен възел50 / 30 лева
В стая с 1 болнично легло със санитарен възел без включена храна90 лева
Такса храноден10 лева

Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК

УслугаЦена
Легло за интензивно наблюдениеПо калкулация
Стая със санитарен възел и 1 легло за ден100 лева
Легло в стая със санитарен възел и 2/3 легла за ден50 / 30 лева
Легло в стая без санитарен възел 20 лева
Храна по индивидуално менюПо калкулация

Горепосочените такси не включват интервенции, изследвания, лечение с медикаменти, консумативи и консултации.
Горепосочената такса включва хотелска част /режийни – ток, вода, хигиенни материали и др./, обслужване от санитари и др.