Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Център„Здравето”

03062013_003

Информация

Екип

Доротея Панова, психолог
Завършва бакDoroteya-200x300алавърска степен по психология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“, специализирала системна фамилна психотерапия към ПИСЕЛ, съучредител на Българската асоциация по арт-терапия, член на БАП.
Работила в сферата на консултативна и терапевтична работа с деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания и техните семейства, обучител на специалисти в сферата на психично здраве. Водеща на групи за развитие на когнитивни и социални умения за деца със специални потребности.
Участвала в стандартизиране и адаптиране за български условия на рейтинг скали за диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър (CARS 2), оценка на детското развитие (DP 3), интелигентност (WISC-IV) и за оценка на ADHD (Conners 3). Сертифицирана в използването на методи за изследване на детското развитие – Conners 3, CARS 2, CAT.

Мая Угрюмова, психолог
32c5bfdЗавършила магистърска степен по психология към СУ „Св. Климент Охридски“, специализира брачна и фамилна консултация в системния подход към ПИСЕЛ.
Работила в сферата на детското развитие и промоция на здраве. Професионални интереси насочени към прилагане принципите на системния подход и фамилното консултиране по отношение работа с деца със специални образователни потребности, техните семейства, разширен семеен кръг в процеса на приемане и адаптация към ограниченията на конкретно състояние или болест. Водеща на групи за развитие на когнитивни и социални умения за деца със специални потребности.
Участвала в стандартизиране и адаптиране за български условия на рейтинг скали за диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър (CARS 2), оценка на детското развитие (DP 3), интелигентност (WISC-IV) и за оценка на ADHD (Conners 3). Сертифицирана в използването на методи за изследване на детското развитие – DP 3, CARS 2.
В Центъра работят психолози, монтесори специалист, фамилен терапевт, логопед, специален педагог и кинезитерапевт.

 

Занимания

От 11.11.2013 год. стартира група за „Ранна социализация“. Заниманията се провеждат ежедневно (от понеделник до петък) от 10,00 до 13,00 часа.
От 18.11.2013 год. стартира група за „Комуникация и включване“. Заниманията се провеждат ежедневно (от понеделник до петък) от 14,00 до 17,00 часа.

03062013

Важно!
Включването в групови интервенции става след оценка на актуалното състояние на детето от специалистите, работещи в Центъра. След процеса на оценка понякога децата се нуждаят от време на адаптация към специалистите и обстановката, което става под формата на индивидуални занимания.

 

Терапевтични програми в Център „Здравето”

03062013_002

Ранна интервенция
– Актуална оценка на развитието на детето
– Изготвяне на индивидуална програма
– Индивидуални терапевтични занимания
– Консултиране и обучение на семейството на детето и разширения семеен кръг
– Група за взаимопомощ на родители

Ранна социализация
– Актуална оценка на развитието на детето
– Изготвяне на индивидуална програма
– Индивидуални терапевтични занимания
– Участие в групови занимания
– развитие на груба и фина моторика
– сензорна стимулация
– работа с монтесори материали
– развитие на умения за ранна социализация
– Консултиране и обучение на семейството на детето и разширения семеен кръг
– Група за взаимопомощ на родители

Комуникация и включване
– Актуална оценка на развитието на детето
– Изготвяне на индивидуална програма
– Индивидуални терапевтични занимания
– Участие в групови занимания
– развитие на фина моторика
– сензорна стимулация
– работа с монтесори материали
– развитие на умения за социализация и комуникация
– изграждане на умения за самообслужване и самостоятелност
– Група за арт терапия
– Група за развитие на емоционална компетентност
– Консултиране и обучение на семейството на детето и разширения семеен кръг
– Група за взаимопомощ на родители

Мога сам
– Актуална оценка на развитието на детето
– Изготвяне на индивидуална програма
– Индивидуални терапевтични занимания
– Участие в групови занимания
– развитие на умения за социализация и комуникация
– изграждане на умения за самообслужване и самостоятелност
– развитие на емоционална компетентност
– формиране на умения за самоконтрол
– Група за арт терапия
– Консултиране и обучение на семейството на детето и разширения семеен кръг
– Група за взаимопомощ на родители

 

Цени

Терапевтична работа в група за три часа ежедневно (от понеделник до петък) – 450 лв. на месец
Терапевтична работа в група за три часа два пъти на седмица в рамките на един месец – 180 лв.
Индивидуална консултация – 35 лв. за един час

За повече информация и записвания: 0894/383419 Мая Угрюмова

В болничния комплекс „Здравето” вече работи Център за терапия и социална интеграция на деца и младежи със специални потребности. Мисията на Центъра е да подпомага деца и младежи със специални потребности, така че те да могат да учат, играят, работят и живеят в общността. Предлага се:

1. Психологическа и логопедична оценка на обективното състояние. При необходимост насочване към диагностициране от медицински специалисти. Оценката се извършва на база приложени епикризи, интервюта със семейството и значимите възрастни, директно наблюдение на детето при осъществяване на различни поведения в различни контексти.
2. Изготвяне на индивидуален план за развитие, съобразен с актуалното състояние на детето. Избор на терапевтични средства.
3. Формиране на доверителен контакт между детето и екипа на Центъра под формата на индивидуални занимания.
4. Консултиране на семейството по отношение ролята им в терапевтичния процес.
5. Включване на детето в подходяща за възрастта и съобразена с целите, заложени за развитието му, група.
6. Периодично проследяване на актуалното състояние на детето и оценка на отбелязания напредък в терапевтичния процес.
7. Предоставяне на периодична информация на родителите за развитието на детето под формата на месечни срещи.