Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Покриване на разходите по лечението

Покриване на разходите по лечението

Задължително здравноосигурени пациенти:

МБАЛ „Здравето 2012”, МЦ „Детско здраве”, СМДЛ „Сана” имат договор с Националната здравноосигурителна каса.

Всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп. Пациентът не заплаща за лечението си, което НЗОК покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая, медикаменти и консумативи, които не се покриват от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата.

Вие ще бъдете уведомени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си:

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на медицинския център, лабораторията и болницата. При приемане, след първичния клиничен преглед ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет.

Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени:

МБАЛ „Здравето 2012” работи с договори здравноосигурителните фондове:
– Медико-21
– България Здраве
– Дженерали (Generali)
– Уника
– ЗАД Виктория (Victoria)
– Фи Хелт (FiHealth)
– Съгласие
– ДЗИ
– Булстрад Живот
– Здравноосигурителен институт (ЗОИ)

Съгласно тях, Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.