Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Отделение по анестезиология

Отделението по анестезиология и интензивно лечение осигурява непрекъсната, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, медицинска дейност, извършвана от специалисти по анестезиология и интензивно лечение. Прилага се съвременна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.
Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациента преди операция.