Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Нашият екип

д-р Ралица Делиганева – завеждащ детско отделение

Д-р Делиганева е родена във Варна и е педиатър и детски невролог с над 15 години трудов стаж. Тя притежава сертификат за “Клинична електроенцефалография”. Работила е в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, а през последните две години е част от екипа на болница „Здравето“ и е завеждащ Многопрофилното детско отделение.

д-р Елка Трифонова

Д-р Трифонова е родена в град Белоградчик. Тя е педиатър с над 30 години стаж натрупан в родния ѝ град, Либия и София. Завършила е индивидуални и тематични курсове в областта на детската нефрология, детската гастроентерология, абдоминална ехография и неонатология в Медицинска академия.

Д-р Красен Демирев

Д-р Демирев е роден в София. Той е специалист по детски болести и детски ревмокардиология. Работил е като главен асистент в Националната кардиологична болница и в детска болница в град Кувейт. Има сертификат – експертно ниво по ехокардиография за деца, както и множество квалификационни курсове по спешна медицина и реанимация, неонатология, трансторакална и абдоминилна ехография.

д-р Анабела Галачева

Д-р Галачева е специалист по детски болести с интерес към детската гастроентерология. От 2012 година работи в болница „Здравето”. Владее английски език.

д-р Велина Градишка

Д-р Градишка е педиатър, родена в гр. Кърджали. Работила е в Общинската болница в гр. Белоградчик и в ЦСМП – София – град. Специализира в областа на детската пулмология и образната диагностика. Член е на „Българското педиатрично дружество” и „Дружеството на педиатрите от доболничната помощ”.

д-р Йордан Георгиев

Д-р Георгиев е роден в град Плевен и специализира педиатрия в болница „Здравето“. Част е от екипа на здравното заведение от самото му създаване. Участвал е в лятна академия по спешна медицина и редица национални конференции.

д-р Николета Парпулова

Д-р Парпулова е завършила в град Плевен и е лекар с интереси в областта на педиатриатията и детската пулмология. Работила е в здравни заведения в Панагюрище и София. Втора година работи в болница „Здравето“ и е член на „Българския лекарски съюз”.

д-р Ивелина Иванова

Д-р Иванова е от град Плевен. Специализира педиатрия и работи от 3 години в болница „Здравето”, а преди това – в „Специализираната болница за активно лечение по детски болести – София“. Участвала е в конференция по спешна педиатрия и е работила по програми за обмен на специалисти в Италия и Испания.

Д-р Димитрина Христова

Д-р Христова е родена в София. Има придобити специалности по педиатрия и детска неврология. Била е главен асистент в Уиниверситетската болница по педиатрия и болница „Токуда”. Тя е един от водещите специалисти в областта на детската неврология и епилепсиите при деца.

д-р Елена Вучкова

Д-р Елена Вучкова е специалист по детска ендокринология. Работи в детско отделене на Правителствена болница и е консултант към болница "Здравето". Професионалните ѝ интереси са насочени към детския диабет, заболяванията и ехографията на щитовидната жлеза.

Д-р Цветомира Борисова

Д-р Борисова е дългогодишен специалист в областта на храненето на кърмачето и детето. Съветва и обучава младите майки на правилно поставяне на бебето на гърдата, как да стимулират (и намаляват) лактацията, как да изцеждат кърма за микробиологично изследване.

Д-р Михаил Скерлев – завеждащ хирургическо отделение

Д-р Скерлев е завършил висшето си образование в Медицинския университет в гр. Варна, където е работил в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия във Военноморската болница. През 1991 г. специализира пластична хирургия при проф. Сколтц в университета „Мендуза”, до гр. Претория. Има специалности по обща и по пластична, реконструктивна и естетична хирургия.

Д-р Михаил Мекянов

Д-р Мекянов е роден в град Сливен. Има над 35-годишен стаж, който е натрупал, работейки в Областна болница – Сливен и V МБАЛ - София. Има специалност по обща хирургия и следдипломна квалификация по коремна хирургия и онкология – хирургично лечение на карцином на гърда.

д-р Жоро Трифонов

Д-р Трифонов е коремен хирург с над 30-гоишен стаж,работейки в родния си град Белоградчик, Либия и София. Завършил е редица курсове за повишаване на професионалната си квалификация. Участвал е и в програми за обмен на специалисти в чужбина.

Д-р Васил Коцев

Д-р Коцев има специалности по обща и детска хирургия. Има над 35-годишен стаж в отделението по детска хирургия към УМБАЛСМ „Пирогов”. Участвал е в редица конгреси и конференции по детска хирургия.

д-р Димитър Митев

Д-р Митев е роден в София и специализира обща хирургия. Работил е в „Центъра за спешна медицинска помощ” в София, а сега е част от екипа на болница „Здравето”. Член е на „Българския лекарски съюз” и „Българското хомеопатично общество”.

Д-р Георги Георгиев

Д-р Георгиев е роден в София. Има специалност по обща хирургия и следдипломни специализации в областта на коремната хирургия, оперативното лечение на хернии и козметичната хирургия. Участвал е в редица международни и национални медицински форуми.

Д-р Иван Кючуков

Д-р Кючуков има специалност по обща и съдова хирургия. Работил е в Университетска болница - Стара Загора, Национална кардиологична болница и болница „Токуда“. Специализирал е ендоваскуларно лечение на съдови заболявания, ендовенозна лазерна аблация, венозен ендоскопски курс и курс по флебектомия и склеротерапия.

д-р Николай Кацаров

Роден в София, д-р Кацаров е гастроентеролог и интернист с дългогодишен професионален опит. Той притежава сертификат от 3 ниво за ендоскопски изследвания. Работил е в гастроентерологичната клиника в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, хирургическата клиника в университетска болница „Александровска“ и гастроентерологичното отделение на УМБАЛСМ „Пирогов“.

д-р Светла Пенчева

Д-р Пенчева е родена в град Павликени. Натрупва над 25 годишен стаж като интернист, работейки в МБАЛ – Павликени и УМБАЛ „Света Анна“. Следдипломната ѝ квалификация е в областта на ехографските изследвания на коремни органи.

Доц. д-р Петър Кираджиев – завеждащ анестезиологично отделение

Доцент Кираджиев е роден във град Велико Търново е с над 40-годишен стаж като анестезиолог. Работил е в ВМА, „Медицински институт” – МВР, СБАЛ по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев“, ІV и V градски болници в София и „Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”.

Д-р Радка Илиева

Д-р Илиева, д.м.н., е родена в София. Има специалност по образна диагностика и защитена дисертация за рентгенова диагностика на вродени сърдечни пороци. Има над 30 години стаж в Националната кардиологична болница.

Елена Мешанкова – главна медицинска сестра

Гл. м.с. Мешанкова е родена в София. Тя е магистър по здравен мениджмънт с допълнителни квалификации по анестезиология, инвазивна диагностика и интервенция на сърдечно-съдови заболявания, както и сестрински грижи при болен на изкуствена вентилация.

Афродита Вълкова – старша медицинска сестра

Ст. м. с. Вълкова е в болница „Здравето“ от самото ѝ откриване. Родена е в София. Работи като медицинска сестра от 25 години, натрупвайки този стаж в ІІ МБАЛ, „Специализирана болница за деца с церебрална парализа „Св. София” и СМДЛ „Лозенец“.

Христина Станчева – старша медицинска сестра

Ст. м. с. Станчева е родена в София. Тя е бакалавър по „Управление на здравни грижи“. Работи като медицинска сестра от 25 години, трупайки опит в „Медицински институт“ - МВР, УМБАЛСМ „Пирогов“, МБАЛ „Доверие“ и МБАЛ „Токуда“.

Антоанета Петрова – старша медицинска сестра

Ст. м. с. Петрова е родена в град Лом. Тя е бакалавър по „Управление на здравни грижи“ и е старша анестезиологична медицинска сестра с 15 години стаж. Работила е в УМБАЛ „Александровска”, МБАЛ „Доверие“, МБАЛ „Вита“, МБАЛ „СофияМед“.

Десислава Русева – старша медицинска сестра

Ст. м. с. Русева е родена от София.Тя е бакалавър по „Управление на здравни грижи“ и е старша медицинска сестра с над 10-годишен стаж в „Медицинския институт“ – МВР, Център на здравето „Свети Панталеймон“, МБАЛ „СофияМед“ и УМБАЛ „Света Анна“. Завършила е курсове за анастезиологична и операционна сестра, както и по ендоскопска хирургия.

Психолог Пенка Койчева

Г-жа Койчева е клиничен психолог и външен специалист по кризисни интервенции към ДАЗД. Тя има и професионална квалификация за преподавател по " Монтесори- метод ", както и множество завършени курсове в областта на детската психология.

Психолог Галина Аспарухова

Г-жа Аспарухова е родена в гр. Перник. Работи като клиничен психолог в „Национална кардиологична болница“ и в Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Специализира в областите на юношеската анализа и психотерапия, и съдебните експертизи.

д-р Пламен Митев д.м

Д-р Митев е роден в град Пазарджик. Има специалност по обща хирургията, сърдечна хирургия и здравен мениджмънт. Работил е в районна болница в град Панагюрище и от 1986 година е в отделението за детска сърдечна хирургия на Националната кардиологична болница. Защитил е дисертация на тема „Хирургично лечение на еднокамерно сърце”.

Доц. д­-р Албена Митева

Доцент Митева е родена в София. Тя е икономист със защитена дисертация в областта на трудовата мотивация. Има специализация по здравен мениджмънт. Участвала е в редица национални и международни научни форуми и е автор на над 70 научни публикации.