Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Нашите съюзници антибиотиците

Компетентната им употреба спасява животи

Лечението с антибиотици е широко дискутирана тема. Отричани и препоръчвани, те са обект на горещи спорове сред лекарското и пациентското съсловия. Използвани по правилния начин, те се превръщат в силен инструмент и могат да помогнат в ситуации, в които няма друга оздравителна алтернатива. Прилагани обаче самоволно и некомпетентно, те могат да нанесат голяма вреда.

Човешкият организъм е изграден от огромен брой клетки, работещи в синхрон една с друга, осигуряващи всички нужни функции за съществуването. Нашето тяло е  населено с бактерии, като техният брой надвишава дори този на клетките ни. Те живеят в симбиоза с организма ни и са разположени по кожата, в устата и носа ни, но основно – в дебелото черво. Колонията от бактерии там спомагат за разграждането на опасни за нас вещества, за храносмилането на много други, синтезира витамини и други биологично активни съставки. Освен това тези бактерии не позволяват на болестотворни микроорганизми и гъби като Candida albicans да се развиват. Този баланс се поддържа от нашата имунна система чрез  различни механизми – синтезират се антитела, произвеждат се имунни клетки, поддържат се бариерите, като например кожа, чревна лигавица и т.н.

Но понякога в организма ни настъпват промени – под въздействието на стрес, поради промяна в условията на околната среда или поради появата на силно болестотворен микроорганизъм способен да преодолее защитните бариери на тялото ни – и ние се разболяваме. Но това не означава, че веднага трябва да прилагаме антибиотици, защото тялото мобилизира защитните си сили, реагира на инвазията, повишавайки температурата си, което подпомага действието на имунната система, и създава неблагоприятни условия за бактериите. Активират се и различни очистителни процеси (кашлица, диария), настъпва каскада от биохимични промени на локално и глобално ниво. Опитният медик може успешно да се намеси на този етап и чрез правилно подбрани средства – фармацевтични, диетични и чисто физически, като инхалации и нагревки – да спомогне за обратното развитие на болестния процес и връщане към нормално състояние, без да се налага лечение с антибиотици.

Но понякога, поради множество причини, много от тях все още непознати на модерната медицина, инфекциозният процес се задълбочава, защитните бариери биват преодолени, настъпват сериозни увреждания на засегнатия орган, както и на целия организъм. В тези случаи, правилно подбраният антибиотик потиска растежа на патогенните микроорганизми и дава шанс на тялото да се излекува, понякога дори спасявайки живота.

И бактериите, и човешките клетки са сходно устроени – нуждаят се от хранителни вещества, вода и подходяща среда, за да се делят. Но между тях има много разлики на биохимично ниво. Точно тези разлики стоят в основата на ефекта на антибиотиците, които са вещества, атакуващи жизненоважни процеси, специфични за бактериите, засягайки в много малка степен организма на човека.

Има няколко причини лечението с антибиотици да е абсолютно недопустимо да се прилага и препоръчва от лица без лекарско образование:

  1. Различните бактерии са чувствителни към различни антибиотици. Грешно подбраният антибиотик не атакува ефективно причинителя и по този начин му дава време да се развие. Когато се потърси лекарска помощ, болестният процес е възможно вече да е на трудно лечим етап.  
  2. Антибиотиците не са безвредни субстанции.

Някои от тях имат сериозни странични ефекти, а при определени съпътстващи заболявания, те могат да са абсолютно противопоказни. Възможно е да се стигне до животозастрашаваща алергична реакция.

  1. Неправилното им приложение – в по-кратки курсове на приемане и по-ниска дозировка от нужното – създава резистентност на бактериите.

Резистентността може да се илюстрира със следния пример: ако имаме 10 хил. бактерии, прилагайки неподходящ антибиотик в малка доза, ние все пак убиваме 9 900 от тях. Остават 100, които са резистентни. Но тези 100 бактерии се делят на всеки половин час и всяко тяхно копие е нечувствително към действието на антибиотика. Така след 24 часа и 48 деления имаме 28147497671065600 резистентни бактерии. Тази е причината антибиотиците да се прилагат в нужната дозировка и за достатъчно дълъг период от време – това осигурява пълното унищожаване на бактериите, без да се дава възможност за развитието на устойчиви представители. Важно е концентрацията на антибиотика в засегнатите тъкани да остава в определени терапевтични граници през целия лечебен период. При спадане под нужното количество, дори за кратко, бактериите бързо се умножават поради бързия процес на делене при тях.

Разумната употреба на антибиотици е изкуство, което не всеки лекар владее. Тя носи своите рискове. Изисква се усет и дълбоко разбиране на болестните и оздравителните процесите. Употребени правилно, и до ден днешен, антибиотиците са наши верни съюзници в борбата с острите инфекциозни заболявания.

Следва продължение…