Добре дошли в сайта на болница „Здравето“

Opening Hours : 24/7
  Contact : 02/491 17 19, 02/491 17 55, 0888 906 811

Свиждания и информация за пациентите

Свижданията се извършват  от 16.00 до 18.00 часа.
Абсолютно задължително е влизането в отделенията с предоставените Ви найлонови калцуни върху обувките и дезинфектиране на ръцете за спазване на болничната хигиена.
Посетители със симптоми на остра вирусна инфекция не се допускат в детското отделение.
В интензивен сектор на болницата достъпът е абсолютно забранен.
Моля, следвайте указанията на медицинския персонал при свиждане.
Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.
Информирането на близките за състоянието на пациента се определя при постъпването в болницата. Пациентът посочва по време на болничния му престой, кои близки или роднини да бъдат информирани за промените в здравословно му състояние, както и за резултатите от изследванията, процедурите и операциите.

Сведенията се получават от лекуващия лекар.