Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Блогът на здравето

Конкурс за лекар специализант по педиатрия

Във връзка с Наредба 1 от 22.01.2015 г.  на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл.17, ал.1 от същата наредба, МБАЛ”Здравето 2012” ООД обявява ‘четири  свободни места за длъжността” лекар специализант по педиатрия” за учебната 2019/ 2020 г. за лекари, които вече са служители на МБАЛ” Здравето 2012”.

 

Изисквания към кандидатите :

 

  • Заявление – свободен текст
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие от диплома за завършено висше образование по медицина

 

 

Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 04,50 и среден успех от положените държавни изпити не по-малко от 04,50.

 

 

Документите се подават в МБАЛ “ Здравето 2012” в срок до 13.03.2019г. включително.

 

 

Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване

Определяне на кандидатите,  на които се предлага назначаване се извършва след провеждане на събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали необходимите документи в определения по- горе срок  – 13.03.2019г  .

Събеседването ще се проведе на 15.03.2016г от  09,00 часа в МБАЛ

“ Здравето 2012”.

Събеседванията с кандидатите се провеждат от назначена от работодателя комисия, която приключва работата си като съставя протокол, който следва да съдържа мотивирано предложение на кой кандидат да бъде предложено назначаване.

Сподели тази публикация

Leave a Reply