Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Медицински услуги и ценоразпис

Ценоразпис

Услуга Цена
Първичен преглед от хабилитирано лице 50 -100 лева
Първичен преглед 40 -100 лева
Вторичен преглед 30 -40 лева
Хомеопатична консултация 50 лева
Медицински документ – дубликат 5 лева
Ксерокопие на документ
(за 1 страница)
1 лев
Индивидуален сестрински пост 30 лева/ ден
Консултация с психолог 50 лева
Преглед, до 12 часово наблюдение и
венозна рехидратация при болни с
повръщане, диариен синдром и остра
вирусна инфекция
120 лв

Услуга Цена
Превръзка чиста – средна 30 лева
Превръзка средна + сваляне на конци 40 лева
Превръзка септична 40 лева
Превръзка голяма + сваляне на конци 50 лева
Шев на рана с хирургична обработка – средна 40 лева
Шев на рана с хирургична обработка – голяма 50 лева
Поставяне на уретрален катетър 25 лева
Промиване на уретрален катетър 12 лева
Услуга Цена
Манипулации (мускулни и венозни):
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи 30 лева
Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи 35 лева
Поставане на уретрален катетър 15 лева
Инжекции:
Подкожна инжекция 5 лева
Мускулна инжекция 8 лева
Венозна инжекция 15 лева
Поставяне на абокат на периферен венозен път 20 лева
Превръзки:
Асептична първична превръзка 20 лева
Асептична вторична превръзка 15 лева
Септична първична превръзка 25 лева
Септична вторична превръзка 20 лева
Инхалации:
С 0.9% NaCl 5 лева
С медикамент 8 лева
Други:
ЕКГ 15 лева
Аблация 20 лева
Измерване на RR /кръвно налягане/ 3 лева
Услуга Цена
Абдоминална ехография 30 лева
Преглед и абдоминална ехография 60 лева
Ехография на тазобедрени стави при деца 25 лева
Преглед и ехография на тазобедрени стави при деца 60 лева
Трансфонтанелна ехография 30 лева
Преглед и трансфонтанелна ехография 60 лева
Ехография на щитовидна жлеза 30 лева
Преглед и ехография на щитовидна жлеза 60 лева
Ехокардиография 60 лева
Преглед и ехокардиография 100 лева
Преглед с
ехокардиография и ЕКГ
110 лева
Преглед от хабилитирно лице с
ехокардиография и ЕКГ
120 лева
Фиброгастродуоденоскопия без анестезия 200 лева
Фиброгастродуоденоскопия с анестезия 300 лева
Фиброколоноскопия без анестезия 260 лева
Фиброколоноскопия с анестезия 360 лева
Хистология 50 лева на препарат
Запис на изследване на DVD 20 лева на изследване
Услуга Цена
Електроенцефалограма (ЕЕГ) 40 лева
Холтер АН 40 лева
Холтер ЕКГ 40 лева
Функционално изследване на дишането – ФИД 15 лева

Други такси

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание кой да бъде Вашият лекуващ лекар, хирург, анестезиолог или друг медицински специалист, където ще оформят нужните документи.

Избор на: Цена
Лекар 100 лв
Екип 300 лв

На регистратурата можете да заявите своето предпочитание.

Услуга Цена
В стая без санитарен възел 30 лв
В стая за 2/3 пациенти със санитарен възел 50 лв / 30 лв
В стая за 1 пациент със санитарен
възел без включена храна
100 лв
Такса храноден 10 лв
Услуга Цена
В стая без санитарен възел 30 лв
В стая за 2/3 пациенти със санитарен възел 50 лв / 30 лв
В стая за 1 пациент със санитарен
възел без включена храна
100 лв
Такса храноден 10 лв