Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Медицински услуги и ценоразпис

Ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от ``Многопрофилна болница за активно лечение Здравето 2012`` ООД

Считано от 01.06.2019г. на основание чл. 69 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 98, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 2, ал.3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ медицинските и други услуги в лечебното заведение, да се извършват на пациентите срещу заплащането на следните цени
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ПЪРВИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
1 Първичен преглед от лекар обща медицина или лекар с една специалност 40.00
2 Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице 50.00
3 Първичен преглед  от лекар с една специалност и абдоминална ехография 65.00
4 Първичен преглед и абдоминална ехография от лекар с две  специалности  или хабилитирано лице 75.00
5 Първичен преглед от лекар с една специалност  и ехография на тазобедрените стави при деца 65.00
6 Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на тазобедрените стави при деца 75.00
7 Първичен преглед от лекар с една специалност  и ехография на щитовидната жлеза 65.00
8 Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на щитовидната жлеза 75.00
9 Първичен преглед от лекар с една специалност  и трансфонтанелна ехография 65.00
10 Първичен преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и трансфотганелна ехография 75.00
11 Първичен прелед от лекар с две специалности или хабилитирано лице и ехокардиография 100.00
12 Първичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице,ехокардиография и ЕКГ 120.00
13 Първичен преглед, ехография и урофлометрия 80.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ /ДО 30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПЪРВИЧНИЯ ПРЕГЛЕД/
1 Вторичен преглед от лекар обща медицина или лекар с една специалност 30.00
2 Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице 40.00
3 Вторичен  преглед  от лекар с една специалност и абдоминална ехография 55.00
4 Вторичен  преглед и абдоминална ехография от лекар с две  специалности  или хабилитирано лице 65.00
5 Вторичен  преглед от лекар с една специалност  и ехография на тазобедрените стави 55.00
6 Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на тазобедрените стави при деца 65.00
7 Вторичен  преглед от лекар с една специалност  и ехография на щитовидната жлеза 55.00
8 Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и ехография на щитовидната жлеза 65.00
9 Вторичен  преглед от лекар с една специалност  и трансфонтанелна ехография 55.00
10 Вторичен  преглед от лекар с две специалности  или хабилитирано лице и трансфотганелна ехография 65.00
11 Вторичен  прелед от лекар с две специалности или хабилитирано лице и ехокардиография 90.00
12 Вторичен преглед от лекар с две специалности или хабилитирано лице,ехокардиография и ЕКГ 110.00
13  Вторичен преглед, ехография и урофлометрия 70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ
1 Консултация с психолог 50.00
2 Консултация с психолог и издаване на документ 70.00
3 Консултация с логопед 50.00
4 Консултация с логопед и издаване на документ 70.00
5 Психолого-логопедична консултация 60.00
6 Проследяване от психолог или логопед 30.00
7 Хомеопатична консултация 50.00
8 Хомеопатична рецепта 20.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Ехография на тазобедрени стави при деца 30.00
2 Абдоминална ехография 30.00
3 Ехография на щитовидна жлеза 30.00
4 Трансфонтанелна ехография 30.00
5 Ехокардиография 60.00
6 ЕКГ 12 отвеждания 15.00
7 Холтер АН 50.00
8 Холтер ЕКГ 70.00
9 ЕЕГ 50.00
10 Измерване на кръвно налягане 5.00
11 Функционално изледване на дишането 15.00
12 Скринингова тимпанометрия с апарат EARCHECK 10.00
13 Фиброгастродуоденоскопия без анестезия 270.00
14 Фиброгастродуоденоскопия с анестезия 370.00
15 Фиброколонскопия без анестезия 330.00
16 Фиброколонскопия с анестезия 450.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Рентгенография на длан, гривнена става,предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става,

подбедрица, глезенна става, ходило,околоносни кухини, нос

25.00
2 Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става,

бели дробове и сърце

35.00
3 Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум 40.00
4 Контрастно изследване на дебело черво-иригография / не е вкл. цената на бариева каша/ 50.00
5 Венозна урография 60.00
6 Бариева каша 10.00
7 Ехография на млечни жлези 30.00
8 Ехографско изследване на коремни органи 30.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

130.00
2 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

90.00
3 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

100.00
4 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ -ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА, КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ,

ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ

65.00
5 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – КОРЕМНА ЕХОГРАФИЯ, ТРАНСФОНТАНЕЛНА ЕХОГРАФИЯ,

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

65.00
6 ПАКЕТ ЕХОГРАФИИ – ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВИ ПРИ ДЕЦА,ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 70.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Подкожна инжекция/ без консумативи/ 5.00
2 Мускулна инжекция /без консумативи/ 8.00
3 Венозна инжекция / без консумативи/ 15.00
4 Поставяне на абокат на периферен венозен съд 20.00
5 Инхалации с 0.9%  NACL 4.00
6 Инхалации с медикамент 7.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ОПЕРАЦИИ /МАНИПУЛАЦИИ
1 Малка оперативна интервенция 200.00
2 Средно тежка оперативна интервенция 600.00
3 Голяма оперативна интервенция 900.00
4 Аблация 30.00
5 Вадене на кърлеж 30.00
Забележка * В  “Операции и манипулации” не са включени цени те на  израходваните лекарства, консумативи,

изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго

ХИСТОЛОГИЯ
1 Хистология – 1 препарат / срез 50.00
2 Хистология с имунохистохимия 350.00
ПРЕВРЪЗКИ
1 Превръзка –  малка 20.00
2 Превръзка –  малка  и  сваляне на конци 30.00
3 Превръзка –  средна 30.00
4 Превръзка –  средна и  сваляне на конци 40.00
5 Ппревръзка голяма 40.00
6 Превръзка голяма и сваляне на конци 50.00
ШЕВ НА РАНИ
1 Шев на рана с хирургична обработка – малка 30.00
2 Шев на рана с хирургична обработка – средна 40.00
3 Шев на рана с хирургична обработка – голяма 50.00
4 Еднократен конец – 1 опаковка 15.00
Забележка * В цената за шеф на рана не влиза цената на еднократния конец
ПОСТАВЯНЕ И ПРОМИВАНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР
1 Поставяне на уретрален катетър 20.00
2 Промиване на уретрален катетър 12.00
УПОЙКИ
1 Локална упойка 20.00
2 Проводна упойка 30.00
АНЕСТЕЗИЯ  /ЗА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ/
1 Венозна  анестезия до 20 мин 100.00
2 Венозна  анестезия над 20 мин 130.00
3 Регионална анестезия 150.00
4 Ендотрахеална анестезия 250.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Аденоидектомия 700.00
2 Парацентеза 350.00
3 Тимпаностомия / без вент.тръбички/ 600.00
4 Аденоидектомия + Тимпаностомия  / без вент.тръбички/ 800.00
5 Мирингопластика 400.00
6 Мирингопластика + Аденоидектомия 800.00
7 Тонзилектомия 900.00
8 Аденоидектомия + Тонзилектомия 1000.00
9 Екстирпация на носни полипи 250.00
10 Електрокаутеризация на долни  носни конхи 200.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Промивка на ушна кал 20.00
2 Инцизия 45.00
3 Предна и задна тампонада 30.00
4 Вземане на биопсичен материал от нос 10.00
5 Отстраняване на полипи от носната кухина 15.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
ТАКСИ ЗА ИЗБОР НА СТАЯ , ПРИДРУЖИТЕЛИ И  ХРАНОДЕН  И ДРУГИ
ТАКСА ЗА ИЗБОР НА СТАЯ С ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ
1 Такса за избор на стая с подобрени битови условия * 100.00
ЗАБЕЛЕЖКА * При избор на стая с подобрени битови условия, ако има придружител, той не заплаща такса
ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА  ЛИЦА НАД 7 ГОДИНИ НА :
1 Легло в стая без санитарен възел 30.00
2 Легло в стая  за 3 пациенти със санитарен възел 30.00
3 Легло в стая  за 2 пациенти със санитарен възел 60.00
ТАКСА ЗА ХРАНОДЕН НА ПЛАТЕНИ ПАЦИЕНТИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ :
1 Такса за храноден 10.00
Индивидуален сестрински пост
1 Индивидуален сестрински пост 30 лв/ час
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Медицинска дейност – Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и венозно вливане на лекарства при  остра  инфекция 120.00
2 Наблюдение в стационар до 2 часа / не включва лекарски преглед и манипулации / 30.00
3 Наблюдение в стационар до 6 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации / 50.00
4 Наблюдение в стационар до 12 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации / 70.00
5 Наблюдение в стационар от 20.30 часа до 08.30 часа  / не включва лекарски преглед и манипулации / 15 лв/ на час
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
Медикаменти и консумативи
1 Поставяне  на венозен път  с  консумативи 20.00
2 Поставяне на ваксина/* не включва цената на ваксината/ 10.00
3 Венозна инфузия – 1 банка (NaCI, глюкоза) 6.00
4 Венозна инфузия, продължителност до 12 часа – без консумативи 30.00
5 Венозна инфузия, продължителност до 12 часа, с инфузомат – без консумативи 35.00
6 Антиеметик – Degan 10 mg/ 2ml – 1 ампула 6.00
7 PERFALGAN, Paracetamol 100 ml. 7.00
8 Стомашен протектор 5.00
9 Nexium 40 mg – 1 ампула 8.00
10 Quamatel – 1 флакон 6.00
11 Dicynone 25o mg / 3ml – 1 ампула 12.00
12 Vit K – 1 ампула 10.00
13 Диуретик: Furosemide 10 mg/ml – 1 ампула 10.00
14 Симпатикомиметик: Adrenalin 0.1% / 1 ml – 1 ампула 6.00
Антихипертензивни
1 Chlophazolin 0.15mg / ml – 1 ампула, Еnap 1 ml. amp. 5.00
2 Enalapril –  таб. 10мг  – 1 таб., Nifedipin таб. 10мг 3.00
Спазмолитици
1 No-spa – табл. 40 мг, 1 таблетка 3.00
2 No-spa – 40 мг 2 мл, 1 ампула 6.00
3 Buscolysin 2% 1 мл., 1 ампула 4.00
Антипиретици
1 Panadol, Nurofen – 1 доза 2.00
2 Analgin, Hexalgin  – sol.-1 доза 2.00
Бронходилататори, инхалаторно лечение:
1 ventolin – solution – 1 инхалация 6.00
2 пулмикорт – solution – 1 инхалация 6.00
3 физиологичен разтвор  –  1 инхалация 4.00
Глюкокортикоиди:
1 Methylprednisolon – fl. 40 mg/urbazon/ 9.00
2 Dexamethason  4 mg/ml – 1 ампула 8.00
3 Pulmicort 0,25 mg/ml – амп., – за инхалации -1 ампула 5.00
Електролитни разтвори:
1 Калиев хлорид – 1 ампула 5.00
2 Калциев хлорид – 1 ампула 5.00
Антибиотици:
1 Amikacin 250 mg/ 2 ml. – 1 ампула 11.00
2 Ceftriaxon 1,0 g. – 1 флакон 11.00
3 Ceftriaxon 2,0g.  – 1 флакон 16.00
4 Gentamycin 80 mg/ 2 ml. – 1 ампула 5.00
5 Промивка и аспирация на носоглътка – 1 процедура 8.00
6 Провеждане на клизма 30.00
7 Спринцовки, игли, aqua destillata при венозни манипулации, марли 3.00
8 Atropin – 1 ампула 5.00
9 Dormicum – 1 ампула 5.00
10 Na bicarbonici – 1 ампула 6.00
11 Diazepam – 1 ампула 5.00
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА В ЛВ
1 Запис на изследване на DVD 5.00
2 Резултат върху рентгенов филм 10.00
3 Медицински документ- дубликат 5.00
4 Ксерокопие на документ 1 стр 1.00
5 Издаване на дубликат на CD 5.00
6 Потребителска такса за лица над 18 години 2.90
7 Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 1.00
Влиза в сила от 01.06.2019
       Забележка *

       Пациентите, които са здравнонеосигурени  и пациентите, изявили желание сами да заплатят лечението си приети за лечение по КП, с коята    МБАЛ  ” Здравето 2012″ има сключен договор с НЗОК,  заплащат стойността на съответната клинична пътека договорена между БЛС и НЗОК и стойността на вложените консумативи и медицински изделия при лечението. При липса на капацитет /липса на свободни легла по договор с НЗОК или изчерпан бюджет по договор с НЗОК/, здравноосигурен пациент може по негово желание да бъде хоспитализиран на друго легло, като за лечението си заплаща по ценоразпис стойността на КП и стойността на вложените консумативи и медицински изделия.