Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Дневен стационар

Дневен стационар “ЗДРАВЕТО” за деца и възрастни всеки ден от 8:00 – 20:00 ч.

Болничен комплекс „Здравето” предлага лечение тип „Дневен стационар за деца и възрастни”, където се извършва диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебното заведение.  В уютна и спокойна обстановка, нашите лекари и сестри, обгрижват, наблюдават и лекуват  пациенти на високо професионално ниво.
Престои в дневен стационар до 12 часа – по калкулация.
Включва: преглед от наш специалист, легло, лекарско наблюдение, обслужване, мониториране и придружител.
В посочените цени не са включени лечебните медикаменти.
Забележка: В МБАЛ „Здравето” предлаганият „Дневен стационар за деца и възрастни”  не се покрива от НЗОК и е платена услуга за всички пациенти.
Допълнителна информация може да получите от регистратурата.

 

Пакетни цени функционални изследвания за деца

 

Цени медицински консултации,
манипулации и други услуги в
МБАЛ Здравето
ЦЕНА В ЛЕВА
Първичен преглед от хабилитирано лице 50 лв
1 Първичен преглед 40 лв
2 Вторичен преглед 30  лв
3 Хомеопатична консултация 50 лв
4 Медицински документ – дубликат 5  лв
5 Ксерокопие на документ – за 1 страница 1  лв
6 Медицински дейност:  преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и остра вирусна инфекция 110  лв
7 Поставяне на уретрален катетър 13  лв
8 Подкожна инжекция /без консумативи/  5 лв
9 Мускулна инжекция /без консумативи/ 8  лв
10 Венозна инжекция /без консумативи/ 15  лв
11 Поставяне на абокат на периферен венозен път 20  лв
12 Асептична първична превръзка 20  лв
13 Асептична вторична превръзка 15  лв
14 Септична първична превръзка 25  лв
15 Септична вторична превръзка 20  лв
16 Инхалации с 0,9% NaCl 4  лв
17 Инхалации с медикамент 7  лв
18 Други:
19 ЕКГ 15  лв
20 Измервнане на RR /кръвно налягане/ 3 лв
21 Абдоминална ехография 25  лв
22 Преглед и ехография 55  лв
23 Ехография на тазобедрени стави при деца 18  лв
24 Преглед и ехография на стави 55  лв
25 Трансфонтанелна ехография 25  лв
26 Преглед и трансфонтанелна ехография 55  лв
27 Ехография на щитовидна жлеза 25  лв
28 Преглед и ехография на щитовидна жлеза 55  лв
29 Ехокардиография 55  лв
30 Преглед, ехокардиография и ЕКГ 100  лв
31 Преглед от хабилитирано лице + ехокардиография и ЕКГ 110  лв
32 Аблация 18  лв
33 Рентгенография на длан;гривнена става;предмишница;лакетна става; раменна кост;раменна става;бедрена кост;колянна става; подбедрица; глезенна става; ходило;околоносни кухини;нос. 22   лв
34 Рентгенография на череп;шийни прешлени;торакални прешле-ни;лумбални прешлени;обзорна на корем;таз;тазобедрена става; бели дробове и сърце. 32  лв
35 Контрастно изследване на хранопровод,стомах и дуоденум 35 лв
36 Контрастно изследване на дебело черво-иригография 45 лв
37 Венозна урография 55  лв
38 Резултат върху рентгенов филм 9  лв
39 Издаване на дубликат на CD 4  лв
40 Електроенцефалограма(ЕЕГ) 35 лв
41 Холтер АН 35 лв
42 Холтер ЕКГ 35 лв
43 Функционално изследване на дишането – ФИД 13  лв
44 Фиброгастродуоденоскопия без анестезия 270  лв
45 Фиброгастродуоденоскопия с анестезия 370  лв
46 Фиброколоноскопия без анестезия 330  лв
47 Фиброколоноскопия с анестезия 430  лв
48 Хистология – на 1 блок 45 лв
49 Запис на изследване на DVD 5 лв на пр.

Допълнително поискани услуги от пациенти, свързани с оказване
на медицинска помощ

1 Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден – 85 лв
2 Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/ легла за ден 25  лв
3 Храна по индивидуално меню По калкулация

Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК – без включени лекарства, консумативи и оказана медицинска помощ

1 Легло за интензивно наблюдение По калкулация
2 Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден 90  лв
3 Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/,3/три/ легла за ден 25  лв /45  лв
4 Легло в стая без санитарен възел 25  лв
5 Храна по индивидуално меню По калкулация
6 Такса за избор на стая с подобрени битови условия 90  лв
7 Такса избор на лекар 90  лв
8 Такса избор на екип 270  лв

Такси за лица, пожелали сами да останат в ЛЗ, за да придружат пациент над 7 години

1 В стая без санитарен възел 25  лв
2 В стая с 2 /две/,3 /три/ легла със санитарен възел 25 лв/45 лв
3 В стая с 1 /едно/ легло със санитарен възел 90  лв
4 Такса за храноден 9  лв

Пакетни цени функционални изследвания за деца

Ехокардиография 120 лв
Ехографско изследване на стави
1 Коремна ехография
Трансфонтанелна ехография
Трансфонтанелна ехография 90 лв
2 Ехокардиография
Ехографско изследване на стави
Трансфонтанелна ехография 100 лв
3 Ехокардиография
Коремна ехография
Ехографско изследване на стави 65 лв
4 Коремна ехография
Трансфонтанелна ехография
5 Коремна ехография / Трансфонтанелна ехография/ 65 лв
Ехокардиография
6 Ехографско изследване на стави 70 лв
Ехокардиография