Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Дневен стационар

24 часов стационар “ЗДРАВЕТО” за деца и възрастни 

Болница „Здравето” предлага лечение тип „Дневен стационар” за деца и възрастни, където се извършва диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, които не изискват пренощуване в лечебното заведение. В уютна и спокойна обстановка, нашите лекари и сестри, обгрижват, наблюдават и лекуват  пациенти на високо професионално ниво.
Престой в дневен стационар до 24 часа – по калкулация.
Включва: преглед от наш специалист, легло, лекарско наблюдение, обслужване, мониториране и придружител.
В посочените цени не са включени лечебните медикаменти.

Цени на лечебни медикаменти и консумативи вижте тук. Лабораторните изследвания се извършват в медицинска  лаборатория “Сана”, която се намира в същата сграда. Цени на изследванията вижте тук.
Забележка: В МБАЛ „Здравето” предлаганият „Дневен стационар за деца и възрастни”  не се покрива от НЗОК и е платена услуга за всички пациенти.
Допълнителна информация може да получите от регистратурата.

 

Пакетни цени функционални изследвания за деца

 

Цени медицински консултации,
манипулации и други услуги в
МБАЛ “Здравето”
Цена в лева
1 Медицинска дейност: Преглед, до 12 часово наблюдение и венозна рехидратация при болни с повръщане, диариен синдром и остра вирусна инфекция 120 лв
2 Наблюдение в стационар до 2 часа 30 лв
3 Наблюдение в стационар до 6 часа 50 лв
4 Наблюдение в стационар до 12 часа 70 лв
5 Наблюдение в стационар от 20:30 до 8:30 ч. 20 лв на час
6 Първичен преглед 40 лв
7 Първичен преглед 40 лв
8 Вторичен преглед 30 лв
9 Първичен преглед при лекар с 2 специалности 50 лв
10 Преглед при хабилитирано лице 50  лв
11 Хомеопатична консултация 50 лв
12 Фиброгастродуоденоскопия без анестезия 270  лв
13 Фиброгастродуоденоскопия с анестезия 370  лв
14 Фиброколонскопия без анестезия 330  лв
15 Фиброколонскопия с анестезия 430  лв
16 Запис на изследването на DVD 20 лв
17 Ехография на тазобедрени стави при деца 30 лв
18 Абдоминална ехография 30  лв
19 Ехография на щитовидна жлеза 30  лв
20 Трансфонтанелна ехография 30  лв
21 Ехокардиография 60  лв
22 ЕКГ 15  лв
23 Холтер АН 50  лв
24 Холтер ЕКГ 70  лв
25 ЕЕГ 50 лв
26 Функционално изследване на дишането 15  лв
27 Измерване на RR /кръвно налягане/ 3 лв
28 Рентгенография на длан, гривнена става, предмишница, лакетна става, раменна кост, раменна става, бедрена кост, колянна става, подбедрица, глезенна става,  ходило, околоносни кухини, нос. 22  лв
29 Рентгенография на череп, шийни прешлени, торакални прешлени, лумбални прешлени, обзорна на корем, таз, тазобедрена става, бели дробове и сърце. 32 лв
30 Контрастно изследване на хранопровод, стомах и дуоденум. 35  лв
31 Контрастно изследване на дебело черво -иригография. 45  лв
32 Венозна урография 55  лв
33 Преглед и ехография на тазобедрени стави 60  лв
34 Преглед и абдоминална ехография 65  лв
35 Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и абдоминлна ехография 75  лв
36 Преглед и ехография на щитовидна жлеза 65  лв
37 Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и ехография на щитовидна жлеза 75  лв
38 Преглед и трансфонтанелна ехография 65  лв
39 Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и трансфонтанелна ехография 75  лв
40 Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице и ехокардиография 100  лв
41 Преглед от лекар с 2 специалности/хабилитирано лице, ехокардиография и ЕКГ 120  лв
42 Скринингова тимпанометрия с апарат Earcheck 10 лв
43 Поставяне на уретрален катетър 20   лв
44 Подкожна инжекция /без консумативи/ 5  лв
45 Мускулна инжекция /без консумативи/ 8 лв
46 Венозна инжекция / без консумативи/ 15 лв
47 Поставяне на абокат на периферен венозен съд 20  лв
48 Инхалации с 0,9% NaCl 4 лв
49 Инхалации с медикамент 7  лв
50 Аблация 20 лв
51 Асептична първична превръзка 20 лв
52 Асептична вторична превръзка 15 лв
53 Септична първична превразка 25 лв
54 Септична вторична превръзка 20 лв
55 Хистология – 1 препарат 50  лв
56 Запис на изследване на DVD 5 лв  на проекция
57 Резултат върху рентгенов филм 10  лв
58 Медицински документ – дубликат 5  лв
59 Ксерокопие на документ 1 стр. 1 лв
60 Издаване на дубликат на CD 5 лв

Допълнително поискани услуги от пациенти, свързани с оказване
на медицинска помощ

1 Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден 100 лв
2 Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/ легла за ден 60  лв
3 Храна по индивидуално меню По калкулация

Цени за болничен престой за здравно неосигурени пациенти и пациенти пожелали лечение за заболявания, за които болницата няма сключен договор със ЗК – без включени лекарства, консумативи и оказана медицинска помощ

1 Легло за интензивно наблюдение По калкулация
2 Стая със санитарен възел и 1 /едно/ легло за ден 100  лв
3 Легло в стая със санитарен възел и 2 /две/,3/три/ легла за ден 30  лв /60  лв
4 Легло в стая без санитарен възел 30  лв
5 Храна по индивидуално меню По калкулация
6 Такса за избор на стая с подобрени битови условия 100  лв
7 Такса избор на лекар 150  лв
8 Такса избор на екип 300  лв

Такси за лица, пожелали сами да останат в ЛЗ, за да придружат пациент над 7 години

1 В стая без санитарен възел 30  лв
2 В стая с 2 /две/,3 /три/ легла със санитарен възел 30 лв/60 лв
3 В стая с 1 /едно/ легло със санитарен възел 100  лв
4 Такса за храноден 10  лв

Пакетни цени функционални изследвания за деца

Ехокардиография 130 лв
Ехографско изследване на стави
1 Коремна ехография
Трансфонтанелна ехография
Трансфонтанелна ехография 90 лв
2 Ехокардиография
Ехографско изследване на стави
Трансфонтанелна ехография 100 лв
3 Ехокардиография
Коремна ехография
Ехографско изследване на стави 65 лв
4 Коремна ехография
Трансфонтанелна ехография
5 Коремна ехография / Трансфонтанелна ехография/ 65 лв
Ехокардиография
6 Ехографско изследване на стави 70 лв
Ехокардиография