Болница"Здравето"- ДЕЖУРЕН ПЕДИАТЪР - понеделник - неделя 24/702/491-17-19 и 0888/90-68-11 - ДЕНОНОЩНО

Ваня Иванова

Образование:

ВСУ “Черноризец Храбър” – 2003г. и ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – 2009г.

Признати специалности:

 Социална работа – 2002г.

Социален мениджмънт – 2003г.

Психология – 2009г.

Специализации:

Социален мениджмънт – 2003г.

Следдипломни квалификации и курсове:

Дружество на Позитивна Психотерапия в България, Въпроси и отговори за фокусираната към решения кратка терапия, Certified Laughter Yoga Leader, Sertificate of Attendance for successfully completing The Noble Manhattan Introduction to Coach Training, Sertificate National Training Course for Human Rights Education.

Участия в проучвания:

Психологически аспекти на репродоктивна медицина, успеваемост, родени деца от инвитро процедури – предстои стартиране на проучването.

Членство:

Дружество на Позитивна Психотерапия в България

Професионална кариера:

Социален работник Отдел “Закрила на детето”, Психолог – часна практика – Гърция, Германия, Учител – Философски цикъл, Психолог – Наблюдавано жилище за лица с ментални увреждания, Директор на Наблюдавано жилище и Център за настаняване от семеен тип за хора с ментални увреждания,  Главен експерт – Държавна агенция за закрила на децата /ДАЗД/, Директор на Комплекс за интегрирани, социални услуги, психолог – болница “Здравето”.

Професионални интереси:

В сферта на психология и екзистенциалната психология. Психологическата връзката между здравето на човек и неговия духовен свят. Семейна обремененост – психологическа връзка “Дете – Родител”.

Чужди езици, които владее:

Гръцки език, немски език, английски език.

Ваня Иванова споделя:

През целия си съзнателен живот най-важното нещо, което ме е вълнувало е душата на човек, експериментирала съм много със собствения си живот и знам за себе си със сигурност, че няма нищо по-важно за нашите земни неща и здравето ни от любовта, истината и думите! В работата си като психолог, предавам на своите клиенти истината за любовта на живота!

Vania Ivanova-l